Λογοθεραπεία Στήριξης plus

Λογοθεραπεία

Προβλήματα λόγου, ομιλίας και γενικά διαταραχές στη λεκτική επικοινωνία.

περισσότερα →

Εργοθεραπεία Στήριξης plus

Εργοθεραπεία

Δυσκολίες σε αδρή και λεπτή κινητικότητα και δραστηριότητες καθημερινής ζωής.

περισσότερα →

Ψυχολογική στήριξη

Ψυχολογική στήριξη

Ψυχολογική στήριξη παιδιών και συμβουλευτική γονέων.

περισσότερα →

Ειδική διαπαιδαγώγηση

Ειδική διαπαιδαγώγηση

Βελτίωση συμπεριφοράς και αντιμετώπιση μαθησιακών διαταραχών.

περισσότερα →

Το κέντρο στήριξις plus δημιουργήθηκε με σκοπό την πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και την αποκατάσταση δυσκολιών που δυσχεραίνουν την λειτουργικότητα του παιδιού

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Το κέντρο μας παρέχει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχολογικής στήριξης, ειδικής διαπαιδαγώγησης και συμβουλευτικής γονέων.

περισσότερα

Προγράμματα

Προγράμματα

Το κέντρο μας υλοποιεί προγράμματα για παιδιά σε ομάδες δημιουργικής απασχόλησης και για γονείς με στόχο την ενημέρωση τους σε θέματα που αφορούν τα παιδιά τους.

περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Δείτε τις απαντήσεις στα πιο συχνά ερωτήματα γονέων και τα πιο σημαντικά στοιχεία που είναι καλό να γνωρίζουν για να στηρίξουν καλύτερα τα παιδιά τους.

περισσότερα

Αξιολόγηση

Μέσω της αξιολόγησης ο θεραπευτής ελέγχει τις ικανότητες και τις ελλείψεις του ατόμου σε όλα τα επίπεδα και θέτει τους ανάλογους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω διαφόρων δοκιμασιών και δραστηριοτήτων, ενώ συχνά γίνεται χρήση σταθμισμένων tests τα οποία αναλύουν λεπτομερώς τις επιδόσεις του ατόμου.

Διάγνωση

Μετά από μία ολοκληρωμένη αξιολόγηση ο θεραπευτής είναι σε θέση να προβεί στη διάγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το άτομο. Σε κάποιες περιπτώσεις για την πιο ακριβή και εμπεριστατωμένη διάγνωση γίνεται παραπομπή του ατόμου και σε άλλους ειδικούς της διεπιστημονικής ομάδας. Η διάγνωση των δυσκολιών του ατόμου καθορίζει και τον τρόπο αντιμετώπισης τους.

Θεραπεία – Αποκατάσταση

Έπειτα από την αξιολόγηση του ατόμου και τη διάγνωση των δυσκολιών του ακολουθεί η αποκατάσταση του. Η έγκαιρη διάγνωση και αποκατάσταση των δυσκολιών παίζουν σημαντικό ρόλο στη μετέπειτα εξέλιξη του. Ο θεραπευτής σε συνεργασία με τη διεπιστημονική ομάδα αλλά και την οικογένεια του ατόμου δημιουργεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης των δυσκολιών του.

Πρόσφατα άρθρα

περισσότερα

Gallery - Προβολή όλων

top