Άρθρα που ανήκουν στην κατηγορία:

Ενημέρωση

Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας-Α’ ΤΕΣΤ

Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας-Α’ ΤΕΣΤ

Η Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας- Α ΤΕΣΤ αποτελεί σήμερα, το μοναδικό εργαλείο που ελέγχει την ετοιμότητα του παιδιού για την εγγραφή του στην Α΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα το Α’ ΤΕΣΤ αξιολογεί την ικανότητα μάθησης του παιδιού μέσω της ακουστικής/γλωσσικής επικοινωνίας (λεκτική ικανότητα) και της οπτικό-αντιληπτικής επικοινωνίας (πρακτική ικανότητα).

Κλίμακα τυπικής ανάπτυξης

Κλίμακα τυπικής ανάπτυξης

Πολλοί γονείς αναρωτιούνται για το πότε θα πρέπει να ανησυχήσουν όσον αφορά την ανάπτυξη του παιδιού τους και να ζητήσουν την βοήθεια του ειδικού. Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες δεξιότητες που πρέπει να έχει κατακτήσει ένα παιδί , ανάλογα με την ηλικία του, σε επτά βασικούς τομείς:

top