Άρθρα που ανήκουν στην κατηγορία:

Λογοθεραπεία

Η χρησιμότητα των παιδικών βιβλίων στην γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών

Η χρησιμότητα των παιδικών βιβλίων στην γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών

Τα παιδικά βιβλία και παραμύθια  αποτελούν ένα εξαιρετικό εργαλείο για να αναπτύξετε τις γλωσσικές ικανότητες των παιδιών σας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με την ηλικία του παιδιού ώστε να βοηθηθεί στους τομείς που υστερεί, όπως στην συγκέντρωση προσοχής, στην παραγωγή λέξεων/ήχων, στην ακουστική προσοχή, στην περιγραφή, στην κατανόηση κλπ.

Εξελικτικός Τραυλισμός

Εξελικτικός Τραυλισμός

Ο τραυλισμός αποτελεί μία από τις πιο συχνές διαταραχές ροής της ομιλίας. Η ροή της ομιλίας αφορά την ομαλή παραγωγή ήχων, συλλαβών ή λέξεων μεταξύ τους. Στην περίπτωση όπου κάποιος παρουσιάζει δυσρυθμίες στον λόγο του τότε η ροή της ομιλίας του θα μπορούσε να χαρακτηριστεί διαταραγμένη.

Διγλωσσία και διαταραχές λόγου

Διγλωσσία και διαταραχές λόγου

Μια μεγάλη ανησυχία των γονιών που μεγαλώνουν δίγλωσσα παιδιά είναι οι δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν τα παιδιά τους τόσο στην ανάπτυξη του λόγου τους όσο και μετέπειτα στην φοίτηση τους στο δημοτικό. Όμως δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι τα δίγλωσσα παιδιά θα παρουσιάσουν διαταραχές λόγου και ομιλίας ή μαθησιακές δυσκολίες.

Γλωσσική εξελικτική διαταραχή

Γλωσσική εξελικτική διαταραχή

Η εξελικτική γλωσσική διαταραχή αφορά δυσκολίες στην κατάκτηση, την χρήση και την εξέλιξη του λόγου. Ο λόγος ενός παιδιού με εξελικτική γλωσσική διαταραχή χαρακτηρίζεται από δυσκολίες τόσο στην έκφραση όσο και στην κατανόηση του χωρίς απαραίτητα να συνυπάρχουν οργανικά αίτια, νοητικό έλλειμμα, αναπτυξιακές διαταραχές κ.α.

Κλίμακα ανάπτυξης λόγου

Κλίμακα ανάπτυξης λόγου

Ένα παιδί μαθαίνει να μιλά ακούγοντας φωνές και ήχους κατά τους πρώτους μήνες της ζωής του.  Αρχίζει να κάνει ήχους για να επικοινωνήσει τις ανάγκες του.  Το κάθε παιδί αναπτύσσεται με τον δικό του  ρυθμό, μερικά κατακτούν κάποιες δεξιότητες νωρίτερα και μερικά χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Παρακάτω παρουσιάζονται τα στάδια ανάπτυξης του λόγου των περισσότερων  παιδιών.

top