Άρθρα που ανήκουν στην κατηγορία:

Ψυχολογία

Θετική σκέψη

Θετική σκέψη

Κατά γενική ομολογία τα παιδιά αποτελούν την «ελπίδα του μέλλοντος». Ενσαρκώνουν την έννοια της προοπτικής, καθώς σε αυτά εναποθέτουμε την ελπίδα μας για ένα καλύτερο μέλλον, για έναν καλύτερο κόσμο. Σύμφωνα με σχετικές έρευνες τα περισσότερα παιδιά είναι απο τη φύση τους αισιόδοξα και συνεπώς παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα αισιοδοξίας και θετικής σκέψης για το μελλον.

Ψυχολογική στήριξη παιδιών σε καταστάσεις κρίσεων

Ψυχολογική στήριξη παιδιών σε καταστάσεις κρίσεων

Κρίση είναι μια προσωρινή κατάσταση, η οποία προκαλεί έντονο άγχος και αποδιοργάνωση και χαρακτηρίζεται από την αδυναμία του ατόμου να ελέγξει και να διαχειριστεί το συγκεκριμένο γεγονός. Οι κρίσεις διακρίνονται σε αναπτυξιακές και περιστασιακές.

top