Άρθρο

Η εφαρμογή και η χρησιμότητα της Μουσικοθεραπείας στην ανάπτυξη των παιδιών

Μουσικοθεραπεία και παιδιά

Μουσικοθεραπεία και παιδιά

Η μουσική και τα επί μέρους στοιχεία της μπορεί να λειτουργήσει σε πολλαπλά επίπεδα επικουρικά με άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις και παρεμβάσεις σε ατομικά ή ομαδικά τακτικά προγράμματα. Το γραφείο μας σε συνεργασία με τον Μουσικοθεραπευτή Μιχάλη Τόμπερ θα διενεργήσει ομιλία για τις μουσικές παρεμβάσεις σε θεραπευτικά και εκπαιδευτικά πλαίσια.

Τι είναι η μουσικοθεραπεία

Η μουσικοθεραπεία (παρέμβαση με βασικό κέντρο τη μουσική και τη σχέση θεραπευτή-θεραπευόμενου) κινείται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και όπου καλείται να «κινήσει» εκείνα τα στοιχεία του ατόμου ή/και της ομάδας, που βρίσκονται κρυμμένα και να αφυπνίσει τη «μουσικότητα» του, δια μέσου της οποίας το άτομο θα βρεθεί σε πιο αρμονικά μονοπάτια.

Πως εφαρμόζεται

Η μουσικοθεραπεία ενδείκνυται και εφαρμόζεται σε μικρά παιδιά (πρώιμη παρέμβαση), παιδιά, εφήβους και ενήλικες με διαφορετικού επιπέδου ψυχικές, νοητικές ή οργανικές δυσκολίες.

Στόχοι

Γενικοί στόχοι: Γνωσιολογικοί - Συναισθηματικοί - Ψυχοκινητικοί

Επιγραμματικά:

 • Ανάπτυξη Ικανοτήτων - Κοινωνικότητας - Δημιουργικότητας
 • Εμπλουτισμός/ανάπτυξη της μαθησιακής διαδικασίας
 • Ανάπτυξη/έκφραση συναισθημάτων
 • Αρμονική συνύπαρξη και σωματικής και ψυχικής διάθεσης
 • Ανάπτυξη και προβολή των ικανοτήτων
 • Εφευρετικότητα - φαντασία - δημιουργία εκ του μη όντως
 • Εμπιστοσύνη - αυτοεκτίμηση - αυτοπεποίθηση
 • Αυτενέργεια - απόδοση - συντονισμός - αλληλεπίδραση
 • Συγκέντρωση και αυτοσυγκέντρωση
 • Ψυχαγωγία και χαρά  

Μεθοδολογία

 • Ενεργός συμμετοχή του θεραπευόμενου
 • Χρήση αντικειμένων-μουσικών οργάνων
 • Τραγούδι (λόγος-φωνή)
 • Σώμα (κίνηση-χώρος)
 • Αυτοσχεδιασμός

Αξιολόγηση

 • Ελάχιστο ενδιαφέρον για το αντικείμενο
 • Κοινή δράση σε ομάδα
 • Αδρή και λεπτή κινητικότητα
 • Δόμηση και αποδόμηση
 • Μουσικά χαρακτηριστικά

Υλοποίηση

Σε ατομικά ή ομαδικά (όχι πλέον των 5 ατόμων), εβδομαδιαία προγράμματα, σε κατάλληλα διαμορφωμένο και εξοπλισμένο χώρο.

Εισηγητής: Μιχάλης Τόμπλερ

Βιβλιογραφία

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια, αρκετά πλούσια.
Για την Ελληνική γλώσσα ενδεικτικά παραθέτονται:

- «ΗΧΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΗΧΩ», Η Μουσική στην Ειδική Αγωγή και Θεραπεία, Τόμπλερ, Μ., εκδ. Μ. Νικολαϊδης – Εκδόσεις Ορφέως, Αθήνα 2001, ISBN 960-7266-43-9
- «100 ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» του Ger Storms, μετ. Τόμπλερ, Μ., εκδ. Σ. & Μ. Νικολαΐδης, Αθήνα 1989, ISBN 960-7266-00-5
- «100 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ», Wiertsema, H., μετ. Τόμπλερ, Μ., εκδ. Σ. & Μ. Νικολαΐδης
- «ΗΧΟΧΡΩΜΑΤΑ» - Πειραματισμοί με τους Ήχους της Gertrud Meyer-Denkmann, μετ. Τόμπλερ, Μ., εκδ. Σ. & Μ. Νικολαΐδης – Αθήνα 1991, ISBN 960-7266-06-4
- «ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ» του David Ward,
a. "Therapy through Aesthetic Experience"
b. "Orff Schulwerk in Education and Therapy for People with Special Needs", μετ. Τόμπλερ, Μ., εκδ. Σ. & Μ. Νικολαΐδης, Αθήνα 1991, ISBN 960-7266-09-9

 

Αγγελική Μπαλατσούρα

Αγγελική Μπαλατσούρα

Η Αγγελική Μπαλατσούρα είναι πτυχιούχος Λογοθεραπεύτρια με εργασιακή εμπειρία σε κέντρα Ειδικών Θεραπειών, ατομικές συνεδρίες παιδιών με καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου, διαταραχές άρθρωσης, φωνολογικές διαταραχές, νοητική υστέρηση, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές.

top