Άρθρο

Το Σάββατο 2 Απριλίου έλαβε χώρα στο Κέντρο μας η ομιλία με θέμα την ανάπτυξη της όρασης σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

Οπτομετρία - Ομιλία για την ανάπτυξη της όρασης σε παιδιά

Οπτομετρία - Ομιλία για την ανάπτυξη της όρασης σε παιδιά

Το Σάββατο 2 Απριλίου έλαβε χώρα στο Κέντρο μας η ομιλία με θέμα την ανάπτυξη της όρασης σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας από τον Dr. Βασίλη Κόκοτα, Optometrist, DOptom Clinical Associate OEPF/COVD/NORA. Στην ομιλία παρευρέθηκαν ειδικοί θεραπευτές (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ειδικοί παιδαγωγοί και ψυχολόγοι), εκπαιδευτικοί αλλά και γονείς.

Σκοπός της ομιλίας ήταν η παρουσίαση, μέσω της ειδικότητας της οπτομετρίας, ειδικών θεμάτων που δείχνουν τον ρόλο της οπτικής λειτουργίας στα αναπτυξιακά στάδια των παιδιών όπως η ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων ή της αναγνωστικής ικανότητας. Με αυτόν τον τρόπο έγινε αντιληπτό ότι κάθε ειδικός που σχετίζεται με την αποκατάσταση δυσκολιών στην ανάπτυξη του παιδιού, αλλά και οι ίδιοι οι γονείς του, μπορούν να συνεργαστούν με τους οπτομέτρες κάνοντας μία οπτομετρική αξιολόγηση, προκειμένου να συνδιαχειριστούν και να παρέμβουν ανάλογα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί.

Ειδικότερα αναπτύχθηκαν σημαντικές λεπτομέρειες για το πώς η οπτομετρία μπορεί να βοηθήσει τους ειδικούς θεραπευτές να καταλάβουν και να συμβάλουν καλύτερα στην αποκατάσταση αλλά και την διάγνωση διαταραχών των παιδιών με κινητικές δυσκολίες, μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητα κ.α. Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι πολύ σημαντικά καθώς συμβαίνει συχνά δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί να μεταφράζονται στις προαναφερθείσες διαταραχές ενώ τελικά να οφείλονται σε διαταραχές στην όραση .

Σε αυτά τα πλαίσια αναφέρθηκαν συμπτώματα και συμπεριφορές που μπορεί να είναι ενδεικτικές παθήσεων και να χρήζουν περισσότερης αξιολόγησης από κάποιον ειδικό. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι:

  • Δυσκολία αντιγραφής από τον πίνακα.
  • Δυσκολία στον ρυθμό της ανάγνωσης.
  • Παραλείψεις λέξεων ή και ολόκληρων σειρών κατά την ανάγνωση.
  • Δυσκολία κατανόησης όσων διαβάστηκαν.
  • Περίεργη στάση σώματος κατά την ανάγνωση κ.α.

Ιδιαίτερες επίσης ήταν οι αναφορές στην ίδια την λειτουργία της όρασης και το πως τα οπτικά ερεθίσματα ξεκινούν από το οπτικό νεύρο και διαχέονται σε πολλές διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου για να μπορέσουν να φτάσουν στο σημείο να μας δώσουν όραση, δηλαδή να ερμηνεύσουμε την πληροφορία από το περιβάλλον μέσα από τα μάτια μας. Η όραση αποτελεί τη σημαντικότερη ανθρώπινη αίσθηση αφού σχεδόν το 80% των πληροφοριών συλλέγονται με αυτήν.

Η όραση ως αναπτυξιακή διαδικασία

Η μοναδική αυτή αίσθηση λοιπόν προκύπτει μέσα από πολύπλοκες εγκεφαλικές λειτουργίες όπου με γνώμονα τις οπτικές πληροφορίες του περιβάλλοντός μας ο οργανισμός καλείται να αλληλεπιδράσει.

Δεν αρκεί επομένως να βλέπουμε απλά καθαρά. Χρειάζεται να βλέπουμε με άνετη συνεργασία των δύο ματιών, να ερμηνεύουμε πλούσια τις πληροφορίες που λαμβάνουμε και να τις εναρμονίζουμε αποδοτικά με άλλες λειτουργίες του εγκεφάλου μας όπως η κίνηση, η σκέψη, μνήμη, κ.α.

Υπάρχουν τρία βασικά κανάλια επεξεργασίας του εγκεφάλου που μας δίνουν πληροφορίες για το:

  1. Που είμαι εγώ μέσα στο χώρο
  2. Πού είναι τα πράγματα σε σχέση με εμένα
  3. Τι είναι αυτό που βλέπω

Τα τρία αυτά κανάλια χτίζονται ιεραρχικά και μέσω αυτών παρατηρούμε τυχόν δυσλειτουργίες στην όραση. Σε περίπτωση εντοπισμού δυσκολιών που σχετίζονται με αυτά τα τρία βασικά κανάλια, δηλαδή δυσκολιών οργάνωσης, αίσθησης και λειτουργίας μέσα στο χώρο και στα αντικείμενα που τον πλαισιώνουν, θα πρέπει να ελεγχθούν οι πιθανές αιτίες. Μέσα σε αυτές θα πρέπει όπως προαναφέρθηκε να συνυπολογίζονται πέρα από τις γνωστές διαταραχές στην ανάπτυξη και οι παθήσεις που έχουν σχέση με την όραση του ατόμου.

Το κέντρο μας Στήριξις Plus θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Dr. Βασίλη Κόκοτα για την αρτιότατη και πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία καθώς και για την άψογη συνεργασία.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα του ομιλητή και να ενημερωθείτε για θέματα που αφορούν την ειδικότητα της οπτομετρίας.

Ομιλία για την ανάπτυξη της όρασης σε παιδιά

Αγγελική Μπαλατσούρα

Αγγελική Μπαλατσούρα

Η Αγγελική Μπαλατσούρα είναι πτυχιούχος Λογοθεραπεύτρια με εργασιακή εμπειρία σε κέντρα Ειδικών Θεραπειών, ατομικές συνεδρίες παιδιών με καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου, διαταραχές άρθρωσης, φωνολογικές διαταραχές, νοητική υστέρηση, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές.

top