Άρθρο

Το κέντρο μας Στήριξις Plus σε συνεργασία με την Εταιρία Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου Αιτωλοακαρνανίας-ΕΨΥΠΕΑ συνδιοργάνωσαν το Σάββατο 11 Ιουνίου σεμινάριο για την εκπαίδευση χορήγησης του ΕΔΑΛΦΑ.

Σεμινάριο για την εκπαίδευση χορήγησης του ΕΔΑΛΦΑ

Σεμινάριο για την εκπαίδευση χορήγησης του ΕΔΑΛΦΑ

Το κέντρο μας Στήριξις Plus σε συνεργασία με την Εταιρία Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου Αιτωλοακαρνανίας - ΕΨΥΠΕΑ συνδιοργάνωσαν το Σάββατο 11 Ιουνίου σεμινάριο για την εκπαίδευση χορήγησης του ΕΔΑΛΦΑ (Εργαλείο Διεπιστημονικής Ομάδας για την Αξιολόγηση του Επιπέδου Λειτουργικότητας Παιδιού στο Φάσμα του Αυτισμού).

Το πρόγραμμα περιλάμβανε θεωρητικό μέρος με εισηγήσεις από όλες τις ειδικότητες της Διεπιστημονικής Ομάδας και βιωματική εξάσκηση στην χρήση του ΕΔΑΛΦΑ. Υπεύθυνοι για τη διοργάνωση του Σεμιναρίου ήταν η Διεπιστημονική Ομάδα της ΕΨΥΠΕΑ υπό την εποπτεία της Δρ. Αγγελικής Κωτσοπούλου. Το Σεμινάριο αφορούσε σε Ιατρούς, Ψυχολόγους, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Δασκάλους, Νηπιαγωγούς, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Κοινωνιολόγους και γενικότερα σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας που εργάζονται στα πλαίσια Διεπιστημονικής Ομάδα.

Τι είναι το ΕΔΑΛΦΑ

Το ΕΔΑΛΦΑ δημιουργήθηκε το 2007 από την Διεπιστημονική Ομάδα της ΕΨΥΠΕΑ στο Μεσολόγγι, ως αποτέλεσμα τριών ετών παρατήρησης, προβληματισμού και συστηματικής μελέτης. Έχει παρουσιαστεί σε δύο διεθνή συνέδρια (IALP-Αθήνα 2010 και INSAR-San Sebastian 2013) και έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό Psychology Research (Volume 4, Number 5, May 2014). Σκοπός του εργαλείου είναι ο λεπτομερής και ιεραρχικά δομημένος καθορισμός των θεραπευτικών στόχων της Διεπιστημονικής Ομάδας που προκύπτει από την αξιολόγηση με την χρήση του ΕΔΑΛΦΑ εννέα (9) ψυχογλωσσικών και κινητικών λειτουργιών.

Στο ΕΔΑΛΦΑ παρουσιάζεται μία κλίμακα των σταδίων τυπικής ανάπτυξης του παιδιού, από τη γέννηση του μέχρι την ηλικία των 6 ετών, με ιδιαίτερη έμφαση στα δύο πρώτα χρόνια. Η κλίμακα αυτή είναι βασισμένη σε οχτώ διεθνείς αναπτυξιακές κλίμακες και στην ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας. Στο ηλικιακό πλαίσιο που καλύπτει το ΕΔΑΛΦΑ (0 μήνες-6 ετών) εξετάζεται η ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως: αδρή και λεπτή κίνηση, γνωστική ανάπτυξη, ανάπτυξη μνήμης, αντίληψη λόγου, έκφραση λόγου, ψυχοκοινωνική εξέλιξη, σίτιση, ένδυση, έλεγχος σφιγκτήρων, παιχνίδι, από κοινού προσοχή, μίμηση και παρουσία στερεοτυπιών. Λαμβάνοντας υπόψη τα στάδια του τυπικά αναπτυσσόμενου παιδιού, διαμορφώνεται το εξελικτικό προφίλ του νηπίου με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού.

Μετά την συμπλήρωση του ΕΔΑΛΦΑ οι θεραπευτικοί στόχοι προκύπτουν αυτόματα για κάθε μια από τις παραπάνω δεξιότητες, ανάλογα με το επίπεδο που βρίσκεται το παιδί σε καθεμία από αυτές. Οι στόχοι μπορούν να δοθούν στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς του παιδιού, αν ζητηθούν.

Πλεονεκτήματα εκμάθησης του ΕΔΑΛΦΑ

  • Πληροφορίες για τις δυσκολίες του παιδιού με ΔΑΦ σε δεξιότητες που αφορούν κάθε ειδικότητα, μέσα από την πιο σύγχρονη βιβλιογραφία.
  • Απόκτηση ικανότητας της Διεπιστημονικής Ομάδας για εις βάθος αξιολόγηση του επιπέδου λειτουργικότητας του παιδιού με ΔΑΦ και απεικόνιση του επιπέδου αυτού με διαγράμματα.
  • Λεπτομερής καθορισμός των θεραπευτικών στόχων για κάθε μια δεξιότητα, ιεραρχικά δομημένων ανά ηλικιακό στάδιο.
  • Σαφής και ρεαλιστική ενημέρωση των γονέων για το επίπεδο λειτουργικότητας του παιδιού τους, με κοινούς θεραπευτικούς στόχους που δίνονται γραπτώς στους γονείς.
  • Συνεργασία με εκπαιδευτικούς δίνοντας τους στόχους.
  • Επαναξιολόγηση των δεξιοτήτων με το ΕΔΑΛΦΑ, κατά τακτά χρονικά διαστήματα (μετά την εκάστοτε κατάκτηση των στόχων), για προσδιορισμό νέων στόχων.
  • Παρακολούθηση της προόδου του παιδιού.
  • Χρήση σε ερευνητικές εργασίες.

Αγγελική Μπαλατσούρα

Αγγελική Μπαλατσούρα

Η Αγγελική Μπαλατσούρα είναι πτυχιούχος Λογοθεραπεύτρια με εργασιακή εμπειρία σε κέντρα Ειδικών Θεραπειών, ατομικές συνεδρίες παιδιών με καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου, διαταραχές άρθρωσης, φωνολογικές διαταραχές, νοητική υστέρηση, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές.

top