Άρθρα με tag:

Καθυστέρηση

Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας-Α’ ΤΕΣΤ

Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας-Α’ ΤΕΣΤ

Η Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας- Α ΤΕΣΤ αποτελεί σήμερα, το μοναδικό εργαλείο που ελέγχει την ετοιμότητα του παιδιού για την εγγραφή του στην Α΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα το Α’ ΤΕΣΤ αξιολογεί την ικανότητα μάθησης του παιδιού μέσω της ακουστικής/γλωσσικής επικοινωνίας (λεκτική ικανότητα) και της οπτικό-αντιληπτικής επικοινωνίας (πρακτική ικανότητα).

Οι μαθησιακές δυσκολίες σχετίζονται με τη νοημοσύνη;

Οι μαθησιακές δυσκολίες σχετίζονται με τη νοημοσύνη;

Για να μιλήσουμε για μαθησιακές δυσκολίες το παιδί θα πρέπει να έχει τουλάχιστον φυσιολογική νοημοσύνη, να έχει ελεγχθεί η όραση και η ακοή του (ότι δεν υπολείπεται), καθώς και να έχει μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον επαρκή σε ερεθίσματα. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιούμε τον όρο «Εξελικτικές μαθησιακές δυσκολίες» στο γραπτό λόγο για να αναφερθούμε σε μία ξεχωριστή κατηγορία δυσκολιών.

Η ανάπτυξη της γραφής

Η ανάπτυξη της γραφής

Η γραφή αναπτύσσεται μέσω των αισθητικοκινητικών, αντιληπτικών και γνωστικών μας ικανοτήτων. Η σύνθετη αυτή διαδικασία συχνά για ένα παιδί είναι δύσκολη με αποτέλεσμα να μαθαίνει να γράφει με λάθος τρόπο. Ο σωστός τρόπος γραφής πραγματοποιείται με τα τρία δάχτυλα αντίχειρας, μέσος δείκτης (τριποδική λαβή). Όταν ένα παιδί ξεκινά να πιάνει στα χέρια του ένα μολύβι, μια ξυλομπογιά ή έναν μαρκαδόρο περνά, συνήθως, από όλα τα στάδια λαβής μέχρι να καταλήξει στον σωστό τρόπο.

Γλωσσική εξελικτική διαταραχή

Γλωσσική εξελικτική διαταραχή

Η εξελικτική γλωσσική διαταραχή αφορά δυσκολίες στην κατάκτηση, την χρήση και την εξέλιξη του λόγου. Ο λόγος ενός παιδιού με εξελικτική γλωσσική διαταραχή χαρακτηρίζεται από δυσκολίες τόσο στην έκφραση όσο και στην κατανόηση του χωρίς απαραίτητα να συνυπάρχουν οργανικά αίτια, νοητικό έλλειμμα, αναπτυξιακές διαταραχές κ.α.

Κλίμακα ανάπτυξης λόγου

Κλίμακα ανάπτυξης λόγου

Ένα παιδί μαθαίνει να μιλά ακούγοντας φωνές και ήχους κατά τους πρώτους μήνες της ζωής του.  Αρχίζει να κάνει ήχους για να επικοινωνήσει τις ανάγκες του.  Το κάθε παιδί αναπτύσσεται με τον δικό του  ρυθμό, μερικά κατακτούν κάποιες δεξιότητες νωρίτερα και μερικά χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Παρακάτω παρουσιάζονται τα στάδια ανάπτυξης του λόγου των περισσότερων  παιδιών.

top