Υπηρεσίες

Το κέντρο μας παρέχει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχολογικής στήριξης και ειδικής διαπαιδαγώγησης.

Οι υπηρεσίες του στήριξις plus αφορούν παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

Η διάγνωση και αξιολόγηση πραγματοποιείται με χρήση έγκυρων διαγνωστικών μέσων που εξετάζουν το επίπεδο:

  • Λόγου, ομιλίας και επικοινωνίας
  • Κινητικού συντονισμού και γραφοκινητικότητας
  • Σχολικής ετοιμότητας
  • Μαθησιακών δυσκολιών
  • Νοημοσύνης
  • Προσωπικότητας
  • Ψυχικής υγείας

Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ψυχολογική στήριξη, Ειδική διαπαιδαγώγηση - υπηρεσίες στήριξης plus

Αξιολόγηση

H αξιολόγηση του ατόμου, σε κάθε είδος θεραπείας αποτελεί την έναρξη και την βάση του θεραπευτικού προγράμματος.

Μέσω της αξιολόγησης ο θεραπευτής ελέγχει τις ικανότητες και τις ελλείψεις του ατόμου σε όλα τα επίπεδα και θέτει τους ανάλογους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω διαφόρων δοκιμασιών και δραστηριοτήτων, ενώ συχνά γίνεται χρήση σταθμισμένων tests τα οποία αναλύουν λεπτομερώς τις επιδόσεις του ατόμου.

Παράλληλα με την αξιολόγηση γίνεται και η λήψη του ιστορικού από την οικογένεια, ώστε ο θεραπευτής να έχει όλες της απαραίτητες πληροφορίες που θα τον βοηθήσουν να προβεί στην διάγνωση των δυσκολιών του ατόμου. Στο κέντρο μας πέρα από την αρχική αξιολόγηση πραγματοποιούνται επαναξιολογήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να ελέγχεται η πορεία του ατόμου και να επαναπροσδιορίζονται οι στόχοι του θεραπευτικού προγράμματος, εφόσον χρειαστεί.

Διάγνωση

Μετά από μία ολοκληρωμένη αξιολόγηση ο θεραπευτής είναι σε θέση να προβεί στην διάγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το άτομο. Σε κάποιες περιπτώσεις για την πιο ακριβής και εμπεριστατωμένη διάγνωση γίνεται παραπομπή του ατόμου και σε άλλους ειδικούς της διεπιστημονικής ομάδας (π.χ. παιδοψυχίατρο, αναπτυξιολόγο κ.α.). Η διάγνωση των δυσκολιών του ατόμου καθορίζει και τον τρόπο αντιμετώπισης τους.

Αποκατάσταση

Έπειτα από την αξιολόγηση του ατόμου και την διάγνωση των δυσκολιών του ακολουθεί η αποκατάσταση τους. Η έγκαιρη διάγνωση και αποκατάσταση των δυσκολιών του ατόμου παίζουν σημαντικό ρόλο στην μετέπειτα εξέλιξη του σε όλους τους τομείς ανάπτυξης του. Ο θεραπευτής σε συνεργασία με την υπόλοιπη διεπιστημονική ομάδα αλλά και την οικογένεια του ατόμου είναι αυτός που θα δημιουργήσει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης των δυσκολιών του.

top