ΑΥΤΙΣΜΟΣ – Στήριξις Plus – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Αυτισμός-Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Ο Αυτισμός αποτελεί μία σύνθετη αναπτυξιακή διαταραχή με νευροβιολογική βάση που επηρεάζει τις γλωσσικές, γνωστικές, κοινωνικές ικανότητες του ατόμου καθώς και την επικοινωνία του. Αποτελεί μέρος μιας ομάδας διαταραχών που ονομάζονται Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος ή Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές.

Ο Αυτισμός  εμφανίζεται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, φυλές, εθνικότητες και παρουσιάζεται με μεγαλύτερη συχνότητα σε αγόρια από ότι σε κορίτσια (4:1).

Πρόκειται για μια διαταραχή τα συμπτώματα της οποίας ποικίλουν και μπορεί από άτομο σε άτομο να είναι από ήπια έως πολύ σοβαρά.

Τα χαρακτηριστικά των ατόμων με αυτισμό και γενικότερα αυτών που διαγιγνώσκονται με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές μπορεί να είναι:

 • δυσκολίες στην επικοινωνία
 • «χάνει» αναπτυξιακά ορόσημα της τυπικής ανάπτυξης
 • δεν έχει ομιλία ή είναι περιορισμένου εύρους
 • υπολείπεται γνωστικά και έχει φτωχό λεξιλόγιο
 • δυσκολεύεται να εκφράσει τις ανάγκες του
 • δεν ανταποκρίνεται στο όνομά του
 • μιλά για τον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο
 • δυσκολεύεται να ακολουθήσει οδηγίες
 • ηχολαλεί δηλαδή επαναλαμβάνει ότι ακούει αυτούσιο
 • δυσκολεύεται να ανταποκριθεί σε ερωτήσεις
 • δυσκολεύεται στις κοινωνικές δεξιότητες
 • δεν έχει καθόλου ή έχει φτωχή βλεμματική επαφή
 • δυσκολεύεται στο παιχνίδι, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο
 • δυσκολεύεται ή δεν το ενδιαφέρει να αναπτύξει κοινωνικές συναναστροφές
 • προσκολλάται σε ένα θέμα ή αντικείμενο που το ενδιαφέρει
 • δεν ανέχεται αγγίγματα ή αγκαλιές
 • δυσκολεύεται να διαχειριστεί αλλαγές σε πρόγραμμα/ρουτίνα
 • απουσία ή έλλειψη αίσθησης κινδύνου
 • χρήση αντικειμένων με ασυνήθιστο ή μη λειτουργικό τρόπο
 • στερεοτυπικές συμπεριφορές όπως πετάρισμα χεριών σε καταστάσεις άγχους ή έντασης
 • αντιδρά σε οσμές, ήχους, υφές και γεύσεις
 • δυσκολεύεται να κατανοήσει τα δικά του συναισθήματα και των γύρω του
 • χάνει κεκτημένες δεξιότητες

Έχοντας στο μυαλό μας ότι τα συμπτώματα του αυτισμού παρουσιάζονται στην πρώιμη παιδική ηλικία είναι σημαντική η έγκαιρη διάγνωση και η πρώιμη παρέμβαση ώστε μέσω ενός εξατομικευμένου θεραπευτικού προγράμματος να αναπτυχθούν τόσο οι επικοινωνιακές όσο και οι κοινωνικές και γνωστικές δεξιότητες του ατόμου αλλά και να περιοριστούν τα συμπτώματα.

ΑΥΤΙΣΜΟΣ - Στήριξις Plus - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Η διάγνωση του αυτισμού και γενικότερα των διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών μπορεί  να γίνει με αξιοπιστία από τα 3 έτη αν και βάση ερευνών υποστηρίζεται ότι μπορεί να γίνει και νωρίτερα. Όταν οι γονείς εντοπίσουν κάποια από τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν στο παιδί τους θα πρέπει να απευθυνθούν σε εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας (αναπτυξιολόγους ή παιδοψυχιάτρους) και παράλληλα και σε θεραπευτές ειδικής αγωγής (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους). Οι ειδικοί μέσω της κλινικής παρατήρησης, της χρήσης ειδικών ανιχνευτικών εργαλείων αλλά και των πληροφοριών που θα πάρουν από τους γονείς, θα συλλέξουν τα απαραίτητα κριτήρια για την διάγνωση.

Η θεραπεία του αυτισμού και των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών βασίζεται στην πρώιμη παρέμβαση μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος παρέμβασης: λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, αισθητηριακής ολοκλήρωσης και ψυχοκοινωνικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, στο πρόγραμμα παρέμβασης πρέπει να εμπλέκονται ενεργά και οι γονείς μέσω της εκπαίδευσης τους από του θεραπευτές του παιδιού αλλά και της συμβουλευτικής τους από έμπειρο ψυχολόγο.

Στο σημείο αυτό είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι η επιλογή του σωστού πλαισίου για το παιδί αλλά και των εξειδικευμένων θεραπευτών είναι καθοριστικής σημασίας για την πορεία και την εξέλιξη του.

Πότε πρέπει να ανησυχήσω;

Αν ένα παιδί πρώιμης ηλικίας, δεν κάνει βλεμματική επαφή (π.χ. κατά τον θηλασμό), δεν ανταποκρίνεται στο χαμόγελο, δεν αντιδρά στο όνομα του ή στο άκουσμα γνώριμης φωνής, δεν ανταποκρίνεται κοινωνικά (π.χ. δεν χαιρετάει), δεν ακολουθεί αυτό που του δείχνετε, δεν αποζητά την προσοχή σας, δεν ανταποκρίνεται σε χάδια, δεν παίζει με άλλους κ.α. τότε πρέπει να πάρετε την γνώμη των ειδικών.

Αν το παιδί είναι μεγαλύτερης ηλικίας και εντοπίζετε κάποια ή αρκετά από τα χαρακτηριστικά που παρατέθηκαν νωρίτερα τότε είναι σημαντικό να απευθυνθείτε άμεσα στους ειδικούς για αξιολόγηση και ένταξη του παιδιού σε πρόγραμμα παρέμβασης.

Η ομάδα  μας απαρτίζεται από άρτια καταρτισμένους και έμπειρους θεραπευτές. Μπορείτε να απευθυνθείτε στο κέντρο μας για μία δωρεάν εκτίμηση αλλά και για να σας κατευθύνουμε στο πως θα βοηθήσετε πιο αποτελεσματικά το παιδί σας.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.


Διαβάστε επίσης για τις μαθησιακές δυσκολίες και την εργοθεραπεία.

stirixisplus – ΑΥΤΙΣΜΟΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ