Διαταραχή Αισθητηριακής Επεξεργασίας

Η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση είναι μία νευρολογική διαδικασία επεξεργασίας αισθητηριακών πληροφοριών όπως η αφή, η κίνηση, η όραση, η ακοή, η όσφρηση και η γεύση. Η θεωρία της εξηγεί τη σχέση μεταξύ της συμπεριφοράς και της εγκεφαλικής λειτουργίας. Η τυπική αισθητηριακή ολοκλήρωση αναπτύσσεται μέσα από τις συνηθισμένες δραστηριότητες της παιδικής ηλικίας και επιτρέπει την ομαλή επεξεργασία αισθητηριακών πληροφοριών. Ωστόσο σε κάποια παιδιά εμφανίζεται αυτό που ονομάζουμε Διαταραχή Αισθητηριακής Επεξεργασίας και επηρεάζει την κινητική μάθηση, τη σχολική απόδοση, την προσοχή και τη συμπεριφορά. Η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση περιλαμβάνει αισθητηριακή επεξεργασία πληροφοριών από τα εξής αισθητηριακά συστήματα: αιθουσαίο, ιδιοδεκτικό, απτικό, οπτικό.

Αιθουσαίο-Ιδιοδεκτικό Σύστημα

Το αιθουσαίο σύστημα συσχετίζεται με τη βαρύτητα και μας βοηθάει να αντιληφθούμε τη θέση του κεφαλιού στο χώρο και να διατηρούμε την ισορροπία μας. Ρυθμίζει τις κινήσεις του σώματος, των άκρων και των ματιών σε σχέση με τις κινήσεις και τη θέση του κεφαλιού. Ακόμη, συμβάλλει στον αμφιτερόπλευρο κινητικό συγχρονισμό, στις κινητικές δεξιότητες, στην ισορροπία και τον μυϊκό τόνο.

Η ιδιοδεκτικότητα χρησιμοποιείται για να περιγράψει την αίσθηση από τους μύες, τένοντες και αρθρώσεις. Αυτό το σύστημα χρησιμοποιείται για να μεταφέρει πληροφορίες για την κίνηση και τη θέση των μελών.

Παιδιά με δυσλειτουργία του Αιθουσαίου-Ιδιοδεκτικού συστήματος εκδηλώνουν δυσκολίες στη στάση και την κίνηση. Παράλληλα προβλήματα εμφανίζονται στην εικόνα σώματος, στην οργάνωση και μάθηση, στη λεπτή κίνηση και το γράψιμο.
Οπτικό Σύστημα

Το αιθουσαίο σύστημα συνεργάζεται με το οπτικό σύστημα. Χωρίς την υποστήριξη των παραπάνω συστημάτων δεν θα μπορούσαν να οργανωθούν σωστά οι κινήσεις της κεφαλής, του σώματος και των ματιών και επομένως η οπτική αντίληψη. Η οπτική αντίληψη είναι βασικότατη για γνωστικές, λειτουργικές, κινητικές και ψυχοκοινωνικες δεξιότητες. Συμβάλλει στην εγρήγορση και την προσοχή. Το αιθουσαίο και οπτικό σύστημα επιτρέπουν στο άτομο να προσέχει τι συμβάινει στο περιβάλλον του και να αναπτύσσει λειτουργική συμπεριφορά με αυτό. Παιδιά με δυσλειτουργία στο οπτικό σύστημα μπορεί να εμφανίζουν αναστάτωση από φώτα φθορίου ή άγχος από φώτα που αναβοσβήνουν.

Ακουστικό Σύστημα

Το ακουστικό, όπως και το οπτικό συνεργάζεται με το αιθουσαίο σύστημα. Η συν-οργάνωση των δύο συστημάτων συμβάλλει στον προσανατολισμό στο χώρο του ατόμου, στη διάκριση ήχων, στην ανάπτυξη λόγου και ομιλίας, στο διάβασμα και γράψιμο, στην απόκτηση κινητικού συγχρονισμού του σώματος και του προσώπου. Συμβάλλει επίσης στην εγρήγορση και προσοχή. Παιδιά με δυσλειτουργία στο ακουστικό σύστημα μπορεί να ενοχλούνται από θορύβους υψηλής συχνότητας ή να τρομάζουν από απρόβλεπτους ήχους.

Απτικό Σύστημα

Το απτικό σύστημα είναι υπεύθυνο για να την προστασία μας, όπως το να αντιλαμβανόμαστε κάτι επικίνδυνο ή δυσάρεστο, επίσης να διακρίνουμε τι είναι ένα αντικείμενο χωρίς να το βλέπουμε. Το απτικό σύστημα μέσω της αφής αναπτύσσεται από τη γέννησή μας και βοηθά στη λήψη των πρώτων πληροφοριών για τον κόσμο. Παιδιά με δυσκολίες στο απτικό σύστημα μπορεί να εμφανίσουν δυσαρέσκεια σε ετικέτες ρούχων, δυσκολία στα αγγίγματα και φτωχή σίτιση. Ακόμα μπορεί να μην αντιλαμβάνονται τα αγγίγματα ή πότε είναι λερωμένα.

Σε ποιες ομάδες απευθύνεται:

-Παιδιά με διαταραχή αυτιστικού φάσματος
-Παιδιά με Διάσπαση Προσοχής/Υπερκινητικότητας
-Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
-Παιδιά που γεννήθηκαν πρόωρα
-Παιδιά με εγκεφαλική βλάβη

Αρμόδιος παρέμβασης στην διαταραχή αισθητηριακής επεξεργασίας είναι ο πιστοποιημένος Εργοθεραπευτής SI όπου αφού αξιολογήσει το παιδί και πάρει ένα πλήρες αισθητηριακό ιστορικό από τους οικείους σχεδιάζει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης.


Διαβάστε περισσότερα για την λογοθεραπεία.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Σιώμου Αικατερίνη
Εργοθεραπεύτρια SI