διαβασμα

Η Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας- Α ΤΕΣΤ αποτελεί σήμερα, το μοναδικό εργαλείο που ελέγχει την ετοιμότητα του παιδιού για την εγγραφή του στην Α΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου στην Ελλάδα.

Το Κέντρο Υποστήριξης Οικογένειας και Παιδιού Στήριξις Plus διαθέτει την πιστοποίηση να παρέχει σε όλα τα παιδιά ηλικίας 5 – 6,5 ετών, τα οποία πρόκειται να φοιτήσουν στην Α΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου, το Α΄ ΤΕΣΤ, ώστε να είναι ενήμεροι οι γονείς του για το αν και κατά πόσο το παιδί τους είναι έτοιμο για να παρακολουθήσει με επιτυχία και χωρίς δυσκολίες το Δημοτικό σχολείο.

Πιο συγκεκριμένα το Α’ ΤΕΣΤ αξιολογεί την ικανότητα μάθησης του παιδιού μέσω της ακουστικής/γλωσσικής επικοινωνίας (λεκτική ικανότητα) και της οπτικό-αντιληπτικής επικοινωνίας (πρακτική ικανότητα).

Οι 7 επιλεγμένες κλίμακες του τεστ αξιολογούν διαφορετικές μαθησιακές και γνωστικές λειτουργίες ώστε να εντοπισθούν οι τομείς ανάπτυξης του παιδιού που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Οι κλίμακες αυτές είναι οι εξής:

 1. Κριτική ικανότητα: η κλίμακα αυτή ελέγχει τη σύνθετη σκέψη μέσω τριών ερωτήσεων που εκτιμούν το αν το παιδί έχει την δυνατότητα να επεξεργασθεί και να συγκρίνει σύνθετες έννοιες ώστε να καταλήξει σε ένα λογικό συμπέρασμα.
 2. Γλωσσικές αναλογίες: η κλίμακα αυτή εκτιμά την σύνθετη και επαγωγική σκέψη του παιδιού. Μέσω τριών ερωτήσεων το παιδί καλείται να σκεφτεί τη σωστή συμμετρία, που καθορίζει το νόημα και τη σημασία της πρότασης. Ελέγχεται η ικανότητα του παιδιού να κατανοεί μαθηματικές και φυσικές έννοιες.
 3. Πρώιμη αφαιρετική σκέψη: στην κλίμακα αυτή το παιδί αξιολογείται μέσω δύο ερωτήσεων στην ικανότητα του να απομονώνει τα κοινά σημεία αντικειμένων ή εννοιών, ενώ ταυτόχρονα αντιλαμβάνεται το γενικό σύνολο.
  Οπτικοκινητικός συντονισμός: στην κλίμακα αυτή το παιδί καλείται να αντιγράψει πέντε σχήματα. Μέσω την διαδικασίας αυτής εκτιμάται η ικανότητα του να αντιληφθεί το σχήμα, να χειριστεί το μολύβι και να αποδώσει ορθά την συμμετρία των γραμμών ώστε μελλοντικά να είναι ικανό να γράφει σωστά.
 4. Οπτική αντίληψη: στην κλίμακα αυτή γίνεται χρήση 10 καρτών αυξανόμενης οπτικής δυσκολίας όπου το παιδί πρέπει να αναγνωρίζει τα όμοια σχήματα. Εδώ εκτιμάται η ικανότητα του για την οπτική διάκριση, αντίληψη, και μνήμη γλωσσικών και μαθηματικών συμβόλων.
 5. Αδρή κινητικότητα: στην κλίμακα αυτή εκτιμάται η νευρολογική ωριμότητα του παιδιού
 6. Ακολουθίες: εδώ εκτιμάται η ικανότητα του παιδιού να τοποθετεί γεγονότα στη σωστή χρονική περίοδο.

 

σχολική ετοιμότητα

Με το πέρας της αξιολόγησης στις 7 αυτές κλίμακες αξιολογούνται και οι συμπληρωματικές κλίμακες (Υπερκινητικότητα – Ελλειμματική προσοχή και Συμπεριφορά κατά την εξέταση).

Η Υπερκινητικότητα – Ελλειμματική προσοχή εκτιμά την ικανότητα του παιδιού να μπορεί να ολοκληρώσει τις σχολικές του εργασίες αδιάσπαστα και μεθοδικά.

Η Συμπεριφορά κατά την εξέταση εκτιμά την προσαρμοστική συμπεριφορά του παιδιού και την ικανότητα του να αντεπεξέλθει σε καθημερινές απαιτήσεις.

Το Α΄ ΤΕΣΤ (http://www.atest.gr/) έχει αναγνωριστεί από την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρία, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και από το Υπουργείο Υγείας και Παιδείας.

Προτείνεται από την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρία να χορηγείται σε όλα τα παιδιά γιατί καλύπτει μια πραγματική ανάγκη, ευαισθητοποιούνται οι γονείς και ως γνωστό η πρώιμη παρέμβαση οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα.

Τα πλεονεκτήματα του Α΄ ΤΕΣΤ είναι ότι:

 • Εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλη την Ελλάδα από πιστοποιημένους συνεργάτες.
 • Σε κάθε παιδί που θα εξεταστεί, θα δοθεί μία αναλυτική αναφορά αποτελεσμάτων, όπου καταγράφονται όλες οι δεξιότητες που ελέγχθηκαν και τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Έτσι οι γονείς έχουν μία πλήρη και αντικειμενική ενημέρωση για τις ικανότητες αλλά και τις ανάγκες του παιδιού τους.
 • Είναι οικονομικά προσιτό.

Διαβάστε περισσότερα για τις μαθησιακές δυσκολίες.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.