αποκατάσταση

Έπειτα από την αξιολόγηση του ατόμου και την διάγνωση των δυσκολιών του ακολουθεί η αποκατάσταση τους. Δημιουργείται το εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπειών που είναι κατάλληλο για τις ανάγκες του.

Το πρόγραμμα του μπορεί να περιλαμβάνει τόσο ατομικές όσο και ομαδικές συνεδρίες του παιδιού ή του εφήβου και όπου είναι αναγκαίο και των γονέων ή των οικείων του.

Στις ατομικές συνεδρίες, αφού έχουν καθοριστεί οι μακροπρόθεσμοι και βραχυπρόθεσμοι στόχοι για την αποκατάσταση των διαταραχών του, ξεκινάει η παρέμβαση από τον ειδικό θεραπευτή. Στις συνεδρίες πραγματοποιούνται δραστηριότητες κάνοντας χρήση ειδικού θεραπευτικού υλικού από τον άρτια εξοπλισμένο χώρο μας.

Ο θεραπευτής σε συνεργασία με την υπόλοιπη διεπιστημονική ομάδα αλλά και την οικογένεια του ατόμου βοηθούν στην πορεία και στην επιτυχή ολοκλήρωση του θεραπευτικού προγράμματος.

Η έγκαιρη διάγνωση και αποκατάσταση των δυσκολιών του ατόμου παίζουν σημαντικό ρόλο στην μετέπειτα εξέλιξη του σε όλους τους τομείς ανάπτυξης του.