Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης

Τι είναι το “Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης”; 

Το Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης είναι ένα ψυχοπαιδαγωγικό διαγνωστικό εργαλείο, σταθμισμένο στον ελληνικό πληθυσμό από το Ψυχομετρικό εργαστήριο του Τομέα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Χορηγείται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 9 ετών (αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας) και η διάρκεια χορήγησης ποικίλει (3-5 συνεδρίες) ανάλογα με τις δεξιότητες συνεργασίας του παιδιού αλλά και την αντοχή του.

Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης

Αποτελεί ένα τεστ ενδοατομικής αξιολόγησης, μέσω του οποίου μπορεί κανείς να δει το επίπεδο και τον ρυθμό ανάπτυξης του παιδιού σε πέντε βασικούς τομείς της ανάπτυξης, όπως τη νοητική ικανότητα, την μνήμη ακολουθιών, την ολοκλήρωση παραστάσεων, τη γραφο – φωνολογική ενημερότητα και τη νευρο – ψυχολογική ωριμότητα.

Οι πέντε αυτοί τομείς χωρίζονται σε επιμέρους υποκλίμακες (14 κύριες και 1 συμπληρωματική) που αξιολογούν ένα ευρύ φάσμα νοητικών, αντιληπτικών, ψυχογλωσσικών και κινητικών διεργασιών.

Αυτές οι κλίμακες σχετίζονται με τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει ή αντιμετωπίζει ήδη το παιδί ώστε να ανταποκριθεί στις μαθησιακές απαιτήσεις του σχολείου. Βασικός σκοπός της χρήσης του εργαλείου αυτού είναι η αναλυτική αξιολόγηση της ανάπτυξης του παιδιού και ο εντοπισμός των τομέων στους οποίους υπολείπεται ή βρίσκεται σε πιο ανεπτυγμένο επίπεδο.

Είναι σημαντικό η χορήγηση του τεστ να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο θεραπευτή/ειδικό ο οποίος με το πέρας της χορήγησης του τεστ και σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτού, ενημερώνει τον γονέα, τον δάσκαλό και τους θεραπευτές του παιδιού μέσω μίας γραπτής αναφοράς για πως πρέπει να το βοηθήσουν δημιουργώντας ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης προκειμένου να πλαισιωθεί ανάλογα.

Μέσω της μαθησιακής αποκατάστασης, της λογοθεραπείας και της εργοθεραπείας το παιδί μπορεί να ενισχυθεί στους τομείς που υπολείπεται και να προετοιμαστεί ανάλογα για την ένταξη του στην Α΄Δημοτικού (για παιδιά 5-6 ετών) ή να βοηθηθεί παράλληλα με την φοίτηση του στο Δημοτικό σε συνεργασία με τον δάσκαλο του και προσαρμόζοντας τις απαιτήσεις σύμφωνα με τις δυνατότητες του.

 

Μπαλατσούρα Αγγελική

Λογοθεραπεύτρια – Πιστοποιημένη συνεργάτης Αθηνά Τεστ