διάγνωση

Μετά από μία ολοκληρωμένη αξιολόγηση ο θεραπευτής είναι σε θέση να προβεί στην διάγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το άτομο.

Σε κάποιες περιπτώσεις για την πιο ακριβή και εμπεριστατωμένη διάγνωση γίνεται παραπομπή του ατόμου και σε άλλους ειδικούς της διεπιστημονικής ομάδας εντός και εκτός του κέντρου μας (π.χ. παιδοψυχίατρο, αναπτυξιολόγο κ.α.).

Η διάγνωση βασίζεται στα αξιολογητικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε, στα σταθμισμένα tests και κλίμακες, στην παρατήρηση του ατόμου κατά την αξιολόγηση αλλά και στην λήψη του οικογενειακού, ιατρικού και κοινωνικού του ιστορικού από τους οικείους του.

Η διάγνωση των δυσκολιών του ατόμου καθορίζει και τον τρόπο αντιμετώπισης τους.