ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ - STIRIXIS PLUS - ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ – STIRIXIS PLUS – ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Η Δυσγραφία ανήκει στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και αφορά τις μειωμένες ικανότητες γραφής ενός ατόμου συγκριτικά με την ηλικία του αλλά και το γνωστικό του επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, το άτομο παρουσιάζει δυσκολία στην κατάκτηση της γραφής και κατά συνέπεια δεν μπορεί να εκφραστεί σωστά στο χαρτί και να ανταποκριθεί στις σχολικές απαιτήσεις. Η Δυσγραφία εντοπίζεται συνήθως στο νηπιαγωγείο ή στην Ά Δημοτικού με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 1. δεν ευθυγραμμίζει επαρκώς τις λέξεις πάνω στο χαρτί
 2. χρησιμοποιεί κεφαλαία γράμματα ανάμεσα σε μικρά
 3. κάνει δυσανάγνωστα γράμματα με ακανόνιστο μέγεθος
 4. δυσκολεύεται να ακολουθήσει κανόνες γραφής όπως τη σωστή φορά των γραμμάτων και αριθμών, κρατά μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των γραμμάτων κ.α.
 5. κάνει ορθογραφικά λάθη
 6. κόβει τις λέξεις και καταργεί τα όρια μεταξύ τους
 7. χρησιμοποιεί τηλεγραφική γραφή με περιορισμένο λεξιλόγιο
 8. η ποιότητα γραφής του φθίνει με το πέρασμα της ώρας και τον όγκο αυτών που έχει να γράψει
 9. ο ρυθμός γραφής του είναι αργός με αποτέλεσμα να μην μπορεί να είναι συνεπής στον χρόνο παράδοσης μιας εργασίας
 10. δεν χρησιμοποιεί σημεία στίξης και κάνει γραμματικά και συντακτικά λάθη
 11. έχει κακή στάση σώματος και παραπονιέται για πόνο κατά τη γραφή

Είναι σύνηθες τα παιδιά με Δυσγραφία να κουράζονται εύκολα και να απογοητεύονται, με αποτέλεσμα να εγκαταλείπουν την προσπάθεια με ευκολία. Έτσι, δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις σχολικές απαιτήσεις από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού καθώς η γραφή αποτελεί βασική δεξιότητα στη διαδικασία της μάθησης. Για αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό οποιαδήποτε δυσκολία αναφορικά με την γραφή και την κατάκτηση της να εντοπιστεί και να αντιμετωπιστεί έγκαιρα, ει δυνατόν από την προσχολική ηλικία, ώστε να μην επηρεαστεί η μετέπειτα επίδοση του παιδιού στη μαθησιακή διαδικασία.

Η Δυσγραφία μπορεί να συνυπάρχει με άλλες διαταραχές χωρίς όμως να είναι αυτό απαραίτητο, για τον λόγο αυτό χρειάζεται να ληφθεί ένα πλήρες αναπτυξιακό ιστορικό του παιδιού από τους οικείους του αλλά και να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση από εργοθεραπευτή, ειδικό παιδαγωγό, λογοθεραπευτή ή και ψυχολόγο ώστε να δεχθεί την κατάλληλη παρέμβαση. Παράλληλα, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει ανάγκη αξιολόγησης και από παιδονευρολόγο, οπτομέτρη κ.α. ώστε να ελεγχθεί η πιθανότητα για υποκείμενες διαταραχές.

Αναφορικά με την αντιμετώπιση της δυσγραφίας είναι σημαντική η εργοθεραπευτική παρέμβαση από την πρώιμη παιδική ηλικία μέσω ανάπτυξης των κινητικών δεξιοτήτων του ατόμου. Παρόλα αυτά επειδή τα σημάδια της γίνονται πιο εμφανή στις πρώτες σχολικές τάξεις το πρόγραμμα αντιμετώπισης μπορεί να απαρτίζεται από έναν συνδυασμό ειδικών θεραπειών που σαν στόχο θα έχει την εξατομικευμένη παρέμβαση ώστε να βελτιώσει το παιδί τη σχολική του επίδοση αλλά και την ίδια του την καθημερινότητα.

Αν το παιδί σας παρουσιάζει κάποια από τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν μη διστάσετε να μας καλέσετε για μια δωρεάν εκτίμηση από τους έμπειρους θεραπευτές της ομάδας μας.


ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – stirixisplus