Τι είναι η δυσλεξία;

Η δυσλεξία είναι μία ειδική μαθησιακή δυσκολία κατά την οποία παρουσιάζεται δυσχέρεια στην κατανόηση του γραπτού λόγου και στην ανάγνωση χωρίς αυτή να συνάδει με την ηλικία και το νοητικό δυναμικό του παιδιού. Παρατηρείται κυρίως στα αγόρια και η συμπτωματολογία της διαφέρει ανάλογα με την ηλικία. Συνήθως, τα παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με δυσλεξία παρουσιάζουν δυσκολίες σε επίπεδο ανάγνωσης, ορθογραφίας, φωνολογίας, συγκέντρωσης προσοχής, εκτέλεσης εντολών, βραχυπρόθεσμης μνήμης κ.α.

Πρόκειται για μια εξελικτική διαταραχή των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων όπου το άτομο δεν παρουσιάζει νοητικό έλλειμμα, αισθητηριακή ανεπάρκεια (απώλεια ακοής ή όρασης) ή  σοβαρά συναισθηματικά προβλήματα.

Ρωτήστε μας για τη Δυσλεξία στο κέντρο μας στο Περιστέρι

Πόσα είδη δυσλεξίας υπάρχουν;

Υπάρχουν δύο είδη δυσλεξίας η αναπτυξιακή και η επίκτητη. Η αναπτυξιακή δυσλεξία έχει νευροβιολογική βάση και χαρακτηρίζεται από έλλειψη στην απόκτηση των δεξιοτήτων της ανάγνωσης και της ορθογραφίας συγκριτικά με τις γενικές διανοητικές ικανότητες του ατόμου. Η επίκτητη δυσλεξία χαρακτηρίζεται από ελαττωμένες ή χαμένες ικανότητες ανάγνωσης, γραφής και ορθογραφίας, λόγω ενός εγκεφαλικού τραυματισμού, οι οποίες πρότερα είχαν κατακτηθεί.

Η δυσλεξία μπορεί να συνυπάρχει με νευρολογικές, αισθητηριακές βλάβες, με χαμηλό νοητικό δυναμικό, με ψυχολογικά προβλήματα και συναισθηματικές διαταραχές,  ή με δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες αλλά δεν οφείλεται σε αυτές. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντική η διαφοροδιάγνωση της από τις γενικές μαθησιακές δυσκολίες που οφείλονται σε παράγοντες όπως αυτοί που προαναφέραμε.

Πότε εκδηλώνεται η δυσλεξία;

Συνήθως, εκδηλώνεται όταν το άτομο αρχίζει να διαβάζει και να γράφει στις πρώτες τάξεις του δημοτικού ενώ μπορεί να υπάρχουν ενδείξεις από την προσχολική ηλικία (καθυστέρηση λόγου και ομιλίας, φωνολογικές διαταραχές κ.α.).

Δυσλεξία – Βασικά Χαρακτηριστικά:

Το δυσλεκτικό άτομο μπορεί να παρουσιάζει δυσκολίες στους εξής τομείς:

 • στον γραπτό λόγο και στην γραφή (δυσανάγνωστο γραπτό με παραλείψεις, αντικαταστάσεις, αντιμεταθέσεις και προσθήκες γραμμάτων, συλλαβών ή λέξεων)
 • στην ορθογραφία
 • στις δεξιότητες ανάγνωσης (συλλαβιστή, χωρίς ευχέρεια και νόημα)
 • στα μαθηματικά (κυρίως στην αφομοίωση συμβόλων)
 • στη βραχυπρόθεσμη μνήμη και οργάνωση
 • στην παρακολούθηση γραπτών οδηγιών και αλληλουχίας δρωμένων
 • στον προφορικό λόγο (εκφράζονται λακωνικά και κάνουν σημασιολογικά λάθη)
 • στην εκτίμηση της απόστασης και της ενημερότητας του χώρου
 • στη διάκριση δεξιού και αριστερού
 • στη συγκέντρωση και στην προσοχή
 • στην οργάνωση μελέτης και την τήρηση προγράμματος

Παράλληλα όμως μπορεί να:

 • είναι εφευρετικό και λειτουργεί ταχύτερα με εικόνες
 • τα καταφέρνει ιδιαίτερα καλά σε κατασκευές
 • έχει γρήγορη αντίληψη
 • έχει γόνιμη φαντασία
 • χαρακτηρίζεται από έντονη αίσθηση χιούμορ

Δυσλεξία – αντιμετώπιση

Για την αντιμετώπιση της δυσλεξίας υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις αλλά θα ήταν πιο ορθό να πούμε ότι η δυσλεξία δεν αντιμετωπίζεται αλλά βελτιώνονται τα χαρακτηριστικά της μέσω εναλλακτικών τρόπων μάθησης.

Το πρώτο βήμα ώστε να βοηθηθεί ένα παιδί με δυσλεξία είναι η αξιολόγηση του από έναν εξειδικευμένο θεραπευτή ώστε να τεθούν οι απαραίτητοι μακροπρόθεσμοι και βραχυπρόθεσμοι στόχοι παρέμβασης στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Κατά την αξιολόγηση γίνεται έλεγχος των δεξιοτήτων της ανάγνωσης, της γραφής, της ορθογραφίας, της κατανόησης του κειμένου, του λεξιλογίου και της αριθμητικής. Παράλληλα, χορηγούνται σταθμισμένα διαγνωστικά εργαλεία, από το ψυχολόγο, που αξιολογούν την αντίληψη, την νοητική ικανότητα και τη μνήμη.

 Ο θεραπευτής ειδικής αγωγής μπορεί να βοηθήσει το παιδί τόσο μαθησιακά μέσω εξατομικευμένων στρατηγικών όσο και στην αυτοπεποίθηση και τη δημιουργία κινήτρων.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε σχετικά με τη δυσλεξία επικοινωνήστε μαζί μας στο κέντρο μας στο Περιστέρι. Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε και να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας!


Διαβάστε επίσης για

Λογοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση


Δυσλεξία Περιστέρι – StirixisPlus