Τι είναι η ειδική διαπαιδαγώγηση;

Ειδική αγωγή  είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη διάγνωση και την αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών όπως είναι η δυσλεξία, η δυσγραφία, η δυσαναγνωσία, η δυσαριθμισία. Στόχος του σχολικού ψυχολόγου ή του ειδικού παιδαγωγού εκτός από την αποκατάσταση των παραπάνω είναι και η ενίσχυση του παιδιού σε ότι αφορά την κοινωνική του ένταξη. Ο ειδικός θέτει όρια και κανόνες, ενθαρρύνει το παιδί και επιβραβεύει την καλή συμπεριφορά. Έτσι μέσω ενός προγράμματος ειδικής διαπαιδαγώγησης αποκαθίστανται δυσκολίες τόσο στο μαθησιακό επίπεδο του παιδιού όσο και στο κομμάτι της συμπεριφοράς του.

Όλοι μας έχουμε εμπειρία από παιδιά που «δυσκολεύονται να μάθουν», παρόλο που φαίνονται να προσπαθούν τόσο τα ίδια όσο και το περιβάλλον τους. Τα παιδιά αυτά θεωρείται ότι «δεν τα καταφέρνουν τόσο καλά στο σχολείο» και έτσι καλούνται να αξιολογηθούν και να συμμετάσχουν σε παιδαγωγικές και σπανιότερα σε ψυχολογικές παρεμβάσεις. Οι μαθησιακές δυσκολίες συνήθως αναγνωρίζονται ως μία γενική κατηγορία στην οποία επιχειρείται να ενταχθούν τα παιδιά που δυσκολεύονται και δείχνουν να μην έχουν επαρκείς ικανότητες για τις σχολικές απαιτήσεις.

Ειδική διαπαιδαγώγηση στο κέντρο μας στο Περιστέρι

Πως επιτυγχάνεται η μάθηση;

Οι περισσότερες από αυτές τις ικανότητες είναι επίκτητες και απαιτούν αφενός τη γνωστική επάρκεια του ατόμου και αφετέρου το ενεργό ενδιαφέρον και την εμπλοκή τόσο του ίδιου όσο και του περιβάλλοντος του (οικογενειακού, εκπαιδευτικού κ.λ.π.). Καθώς δηλαδή η μάθηση και η διδασκαλία αποτελούν το κύριο πλαίσιο για την αναγνώριση και την κατανόηση των μαθησιακών δυσκολιών, η ενεργητική εμπλοκή και η κινητοποίηση από την πλευρά των μαθητών παίζουν σημαντικό ρόλο στην αναγνώριση και την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών. Η μάθηση επιτυγχάνεται σε υποστηρικτικά και ενδιαφέροντα για τους μαθητές πλαίσια τα οποία τους συγκινούν και τους προκαλούν να αποκτήσουν γνώσεις που οι ίδιοι θεωρούν ότι έχουν αξία. Οι μαθητές που βιώνουν αποτυχία στα μαθήματα σταδιακά εμπλέκονται όλο και λιγότερο στη διαδικασία της μάθησης, καθώς νοιώθουν πως δεν τα καταφέρνουν και κατά συνέπεια δεν τους αφορά. Έτσι αποφεύγουν, για παράδειγμα,  τις διαδικασίες της ανάγνωσης με αποτέλεσμα  να χάνουν συνεχώς έδαφος  σε γλωσσικές και γνωστικές δεξιότητες λόγω της μειωμένης έκθεσης τους στα κείμενα.

Για να βοηθηθούν οι μαθητές αυτοί είναι απαραίτητη η ένταξη τους σε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης αφού πρώτα πραγματοποιηθεί η πλήρης αξιολόγηση τους αλλά και η λήψη του ιστορικού τους από τους οικείους τους.

Στην διαδικασία της αξιολόγησης των μαθησιακών δυσκολιών εμπλέκονται ο δάσκαλος της τάξης, ο ειδικός παιδαγωγός, ο σχολικός ψυχολόγος και στον βαθμό που κρίνεται χρήσιμο ο λογοθεραπευτής και ο εργοθεραπευτής. Η συμμετοχή της οικογένειας για την πορεία του προγράμματος είναι καταλυτική. Επίσης, είναι χρήσιμη η εκτίμηση από οφθαλμίατρο και Ω.Ρ.Λ. που θα αξιολογήσουν την λειτουργική όραση και ακοή του μαθητή.

Έρευνες που γίνονται σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι αν διαγνωστούν έγκαιρα μπορούν σε ένα αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο να αντιμετωπιστούν, ώστε ο μαθητής να μπορέσει να εκμεταλλευθεί στο έπακρον τις δυνατότητές του και να χτίζει παράλληλα την αυτοεκτίμησή του, εντασσόμενος ομαλότερα στην ομάδα.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε σχετικά με την ειδική διαπαιδαγώγηση επικοινωνήστε μαζί μας στο κέντρο μας στο Περιστέρι. Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε και να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας!