εξωτερικό πρόγραμμα- επίσκεψη στο Vagoni Stables

Στα πλαίσια των εξωτερικών προγραμμάτων, επισκεφθήκαμε το Vagoni Stables.

Στο χώρο αυτό τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παίξουν στη φύση, να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες και να έρθουν σε επαφή με τα πόνυ φροντίζοντας τα.
Τα παιδιά που έρχονται σε επαφή με τα ζώα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη και να ασκηθούν σωματικά. Επίσης να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και αίσθημα κοινωνικής ευθύνης. Τέλος τους δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση τους, την υπευθυνότητα τους και να φροντίζουν τους άλλους νιώθοντας χρήσιμα.

 


Διαβάστε περισσότερα για τα εξωτερικά μας προγράμματα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

εξωτερικό πρόγραμμα- επίσκεψη στο Vagoni Stables