Η παρέμβαση της Εργοθεραπείας σε παιδιά με ΔΕΠΥ

Η διαταραχή της ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα είναι μια διαταραχή η οποία εμφανίζεται πολύ πρώιμα, συνήθως κατά τη νηπιακή ηλικία και αποτελείται από μια σειρά συμπτωμάτων σε τρεις περιοχές :

 • έλλειψη προσοχής
 • παρορμητικότητα
 • υπερκινητικότητα

Σύμφωνα με το DSM-IV υπάρχουν τρεις τύποι ΔΕΠΥ: ο απρόσεκτος, ο τύπος παρορμητικότητας/υπερκινητικότητας και ο συνδυασμένος (απρόσεκτος και παρορμητικός/υπερκινητικός). Κάποια από τα χαρακτηριστικά αυτών των τύπων είναι τα εξής:

 1. ΑΠΡΟΣΕΞΙΑ
 • Αδυναμία επικέντρωσης της προσοχής – λάθη απροσεξίας.
 • Δυσκολία διατήρησης της προσοχής.
 • Συχνά φαίνεται να μην ακούει.
 • Δεν ακολουθεί μέχρι του τέλους οδηγίες και αποτυγχάνει να διεκπεραιώσει εργασίες.
 • Δυσκολία στην οργάνωση δραστηριοτήτων.
 • Αποφυγή ή αποστροφή εμπλοκής σε δουλειές που απαιτούν αδιάπτωτη πνευματική προσπάθεια.
 • Συχνά χάνει αντικείμενα απαραίτητα για δουλειές και δραστηριότητες.
 • Συχνά διασπάται εύκολα η προσοχή από εξωτερικά ερεθίσματα.
 • Συχνά ξεχνά καθημερινές δραστηριότητες
 1. ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
 • Συχνά κινεί τα χέρια ή τα πόδια ή στριφογυρίζει στη θέση
 • Συχνά αφήνει τη θέση στην τάξη ή σε άλλες περιστάσεις, στις οποίες αναμένεται ότι θα παραμείνει καθισμένος(-η) .
 • Συχνά τρέχει εδώ κι εκεί και σκαρφαλώνει με τρόπο υπερβολικό σε περιστάσεις, οι οποίες δεν προσφέρονται για ανάλογες δραστηριότητες (στους εφήβους και τους ενήλικες αυτό μπορεί να περιορίζεται )
 • Συχνά δυσκολεύεται να παίζει ή να συμμετέχει σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου ήσυχα
 • Συχνά είναι διαρκώς σε κίνηση και συχνά ενεργεί σαν να «κινείται με μηχανή»
 • Συχνά ομιλεί υπερβολικά
 1. ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
 • Συχνά απαντά απερίσκεπτα πριν ολοκληρωθεί η ερώτηση.
 • Δυσκολεύεται στο να περιμένει στη σειρά.
 • Συχνά διακόπτει και ενοχλεί τους άλλους.

Η εργοθεραπεία είναι πολύ σημαντική για την αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ και δρα στους παρακάτω τομείς:

 • Βελτίωση της αισθητηριακής επεξεργασίας

(βελτίωση διαταραχών ρύθμισης, αισθητηριακής καταγραφής και επεξεργασίας)

 

 • Οπτική και απτική επεξεργασία

(ικανότητα να αντιλαμβάνεται κατάλληλα τα απτικά και οπτικά ερεθίσματα )

 

 • Ικανότητα εναλλαγή προσοχής

(η ικανότητα να εναλλάσσει την προσοχή του σε δυο δραστηριότητες παράλληλα)

 

 • Χρονισμός

(αυξημένο επίπεδο διέγερσης, έλεγχος παρορμητικότητας μέσα στο χρόνο)

 

 • Ικανότητα ολοκλήρωση δραστηριοτήτων

(η ικανότητα να ολοκληρώνει δραστηριότητες ή παιχνίδια με υψηλό ενδιαφέρον)

 

 • Βελτίωση μνήμης

(βελτίωση εργαζόμενης μνήμης και βραχυπρόθεσμης μνήμης)

 

 • Βελτίωση οργάνωσης κίνησης

(αντίληψη της θέσης και της κίνησης στο χώρο, βιωματικός προσανατολισμός)

 

 • Βελτίωση αδρής και λεπτής κίνησης

( κινητικές δεξιότητες αμφίπλευρου συντονισμού, γραφής, χρήσης εργαλείων)

 

 • Βελτίωση πράξης

(σχεδιασμός, ανάλυση προβλημάτων)

 

 • Ενίσχυση ανεξαρτησίας

(βελτίωση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, διαχείριση χρόνου)

 

 • Αύξηση ικανότητας προσανατολισμού στο χώρο και στο χρόνο

(ικανότητα να λειτουργεί μέσα στο χώρο και στο χρόνο)

 

Σιώμου Κατερίνα

Εργοθεραπεύτρια SI


Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.


Διαβάστε επίσης για την λογοθεραπεία και τη Συμβουλευτική γονέων.