εργοθεραπεια

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Εργοθεραπεία: Τι είναι;

Εργοθεραπεία είναι η χρήση της σκόπιμης δραστηριότητας σε άτομα που η λειτουργικότητα τους έχει περιορισθεί, είτε από σωματικό τραυματισμό (κινητικές διαταραχές) είτε από ψυχοκοινωνική δυσλειτουργία, αναπτυξιακές ή μαθησιακές δυσκολίες, με σκοπό την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανεξαρτητοποίηση, την πρόληψη των δυσκολιών και την προαγωγή της υγείας. Αν το άτομο παρουσιάζει διαταραχές σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς που αναλύονται παρακάτω τότε χρήζει παρέμβασης από εργοθεραπευτή.
εργοθεραπεια

Εργοθεραπεία και λεπτή κινητικότητα:

Η λεπτή κινητικότητα αφορά τους λεπτούς χειρισμούς των δακτύλων-χεριών, τις γραφοκινητικές δεξιότητες, την λαβή και τον έλεγχο του μολυβιού, τον έλεγχο του καρπού και του βραχίονα, την λαβή και χρήση του ψαλιδιού. Μέσω της εργοθεραπείας και εξατομικευμένων δραστηριοτήτων οι δυσκολίες αυτές εξαλείφονται και η καθημερινότητα του ατόμου γίνεται άκρως λειτουργική.

Εργοθεραπεία και αδρή κινητικότητα:

Η αδρή κινητικότητα αφορά την ικανότητα του ατόμου να εκτελεί δραστηριότητες που ενεργοποιούν μεγάλες μυϊκές ομάδες όπως βάδιση ή τρέξιμο, π.χ. να πετάει/πιάνει την μπάλα, την ισορροπία, τον κινητικό συντονισμό και την εφαρμογή εναλλασσόμενων κινητικών εντολών. Ο εργοθεραπευτής με την χρήση ειδικού εξοπλισμού παρεμβαίνει στις διαταραχές αδρής κινητικότητας δίνοντας πάντα οδηγίες εφαρμογής τους και στη καθημερινότητα του ατόμου με την βοήθεια των οικείων του.

Εργοθεραπεία και οπτικοκινητικός συντονισμός:

Ο οπτικοκινητικός συντονισμός είναι η ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα τα μάτια και τα χέρια του. Η δεξιότητα αυτή βοηθάει μετέπειτα το παιδί στο γράψιμο. Στις συνεδρίες εργοθεραπείας πραγματοποιούνται δραστηριότητες ενίσχυσης του οπτικοκινητικού συντονισμού π.χ. παιχνίδι με στόχο, λαβύρινθο κ.α.

Εργοθεραπέια και οπτικοχωρική αντίληψη:

Διαταραχές στην οπτικοχωρική αντίληψη έχουν να κάνουν με δυσκολίες στην οργάνωση των οπτικών πληροφοριών σε πρότυπα με νόημα π.χ. παζλ και στην εμπέδωση των αλλαγών που συμβαίνουν καθώς τα αντικείμενα περιστρέφονται ή κινούνται στο χώρο. Η δεξιότητα αυτή βελτιώνεται μέσω της εργοθεραπείας.

Εργοθεραπεία και γνωστικός και αντιληπτικός τομέας:

Δυσκολίες που έχουν να κάνουν με φτωχή οπτική, ακουστική και λεκτική μνήμη, αντίληψης των χρωμάτων και σχημάτων αλλά και της χρήσης καθημερινών αντικειμένων. Επίσης, δυσκολίες που αφορούν τον χωρικό και χρονικό προσανατολισμό, την οπτική αντίληψη, την κατάκτηση δεξιοτήτων και την οργάνωση της λογικής σκέψης άπτονται εργοθεραπευτικής παρέμβασης.

Δραστηριότητες καθημερινής ζωής:

Οι δραστηριότητες καθημερινής ζωής αφορούν την αυτόνομη ένδυση-απόδυση , τη σίτιση, την αυτοεξυπηρέτηση, την κοινωνικοποίηση-αυτονομία (σε διαφορετικά περιβάλλοντα,) και την διαχείριση χρημάτων. Ο εργοθεραπευτής μέσω εξατομικευμένων δραστηριοτήτων βοηθά στην αυτονομία του ατόμου τόσο στον χώρο της συνεδρίας όσο και με πραγματοποίηση εξωτερικών προγραμμάτων.

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Κοινωνικές δεξιότητες:

Πρόκειται για δεξιότητες συνεργασίας, την ανάπτυξη της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίμησης, την ικανότητα συγκέντρωσης και προσοχής και την ικανότητα ακολουθίας εντολών. Οι δεξιότητες αυτές αναπτύσσονται στις ατομικές συνεδρίες με τον εργοθεραπευτή αλλά και στις ομάδες παιδιών που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τον ψυχολόγο. Για τις πιο μικρές ηλικίες πραγματοποιούνται ομάδες βασισμένες στη μέθοδο sherborne.

Εργοθεραπεία και αισθητηριακή ολοκλήρωση:

Διαταραχές αισθητηριακής επεξεργασίας και αισθητηριακής ολοκλήρωσης επηρεάζουν την κινητική μάθηση, τη σχολική απόδοση, την προσοχή και τη συμπεριφορά. Ο πιστοποιημένος εργοθεραπευτής αξιολογεί και παρεμβαίνει με την χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού στον χώρο μας.

Μπορείτε να ενημερωθείτε πιο αναλυτικά για τα αναπτυξιακά ορόσημα στους παραπάνω τομείς από την κλίμακα τυπικής ανάπτυξης ώστε να δείτε κατά προσέγγιση τι θα έπρεπε να έχει κατακτήσει το παίδί σας σύμφωνα με την ηλικία του.

Δείτε στο παρακάτω video στιγμές από τις συνεδρίες εργοθεραπείας:

Δραστηριότητες:

Ο εργοθεραπευτής μέσω της αξιολόγησης του ατόμου αναπτύσσει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης σύμφωνα με τις δυσκολίες του με στόχο το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Δίνοντας βάση σε όλες τις απαραίτητες, για την καθημερινή ζωή του ατόμου, δραστηριότητες, δουλεύει με άτομα όλων των ηλικιών που παρουσιάζουν διαταραχές στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων αυτών και τα περιορίζουν κοινωνικά.

Πιο συγκεκριμένα, ο ειδικός έχει την ικανότητα και τις γνώσεις να αξιολογεί με ποικίλα μέσα (παρατήρηση, δοκιμασίες, σταθμισμένα και μη test κλπ) τις ικανότητες και τις δυσκολίες που παρουσιάζει το άτομο αλλά και να εντοπίζει τους παράγοντες που οδηγούν στις δυσκολίες αυτές. Έπειτα να θέτει στόχους, μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους, και να σχεδιάζει την παρέμβαση του ατόμου αξιοποιώντας τα δεδομένα της αξιολόγησης.

Κατά την έναρξη αλλά και την διάρκεια του θεραπευτικού προγράμματος διαβαθμίζει και προσαρμόζει τις δραστηριότητες και τα μέσα που χρησιμοποιεί. Προωθεί πάντα την ενεργητική συμμετοχή του θεραπευμένου και την γενίκευση όσων κατακτά σε διάφορα περιβάλλοντα.

Στο κέντρο μας πραγματοποιούνται όλες οι δραστηριότητες εργοθεραπείας με τη χρήση εξειδικευμένου υλικού από καταρτισμένους θεραπευτές. Δίδεται έντυπο υλικό σε κάθε συνεδρία αλλά συμβουλές πρακτικής εφαρμογής των δραστηριοτήτων στο σπίτι.

Για το καλύτερο αποτέλεσμα της εργοθεραπείας σε ένα άτομο είναι βασικό να τηρείται η σταθερή παρακολούθηση του θεραπευτικού προγράμματος αλλά και να υπάρχει συμμετοχή/συνεργασία του περιβάλλοντος του ατόμου.

Εργοθεραπεία για παιδιά που δεν τρώνε.

Για παιδιά που θα χαρακτηρίζαμε «επιλεκτικά» στη σίτιση τους με περιορισμένο διατροφολόγιο ή με δυσκολίες στην στοματική επεξεργασία όπου μπορεί να παρουσιάζουν άρνηση στη χρήση των εργαλείων σίτισης ο εργοθεραπευτής είναι ο ειδικός όπου μπορεί να αξιολογήσει και να παρέμβει μέσω της αισθητηριακής ολοκλήρωσης.

Εργοθεραπεία-τιμές:

Το κόστος κάθε συνεδρίας ξεκινά από 15 ευρώ (για ομάδες παιδιών) και για τις ατομικές συνεδρίες διαμορφώνεται ανάλογα με το θεραπευτικό πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί.

Διαβάστε περισσότερα για τις τιμές μας εδώ.


Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες…

ή απλά τηλεφωνήστε μας στο τηλέφωνο: 697 8896 342


stirixisplus – ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΑΘΗΝΑ