λογοθεραπεια

O λόγος αποτελεί μια από τις βασικότερες δεξιότητες που επιτρέπει στον άνθρωπο να επικοινωνεί, να λειτουργεί στην καθημερινότητα, να εκφράζει και να ικανοποιεί τις ανάγκες του. Είναι πρωτευούσης σημασίας για την κοινωνική και συναισθηματική του ανάπτυξη. Οποιαδήποτε διαταραχή στο επίπεδο του λόγου δυσχεραίνει την ποιότητα ζωής του. Η λογοθεραπεία βελτιώνει και αποκαθιστά οποιοδήποτε έλλειμμα στο επίπεδο του λόγου και προσφέρει ένα καλύτερο αύριο σε όποιον το έχει ανάγκη.

Διαβάστε περισσότερα για τη λογοθεραπεία.