Κινησιοπαιδαγωγική Μέθοδος Sherborne/ Sherborne

Η Κινησιοπαιδαγωγική Μέθοδος Sherborne/ Sherborne Developmental Movement (SDM)  σε ομάδες παιδιών προσχολικής ηλικίας

Η SDM είναι ένα πρόγραμμα παρέμβασης που αναπτύχθηκε από την Veronica Sherborne, η οποία επηρεάστηκε από το έργο του Rudolf Laban και τη βιωματική της εργασίας με παιδιά.

Η V. Sherborne ανέφερε πως μέσω της διδακτικής της εμπειρίας, της παρατήρησης της ανθρώπινης κίνησης και της γνώσης μέσω δοκιμών και λαθών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όλα τα παιδιά έχουνε δύο βασικές ανάγκες: θέλουν να νιώθουν ότι το σώμα τους είναι το σπίτι τους και πρέπει να είναι ικανά να διαμορφώνουν σχέσεις. Η εκπλήρωση αυτών των δύο αναγκών- για τον εαυτό τους και σε σχέση με τους άλλους- μπορεί να επιτευχθεί μέσω σωστής κινητικής εκπαίδευσης.

Οι εμπειρίες που παρέχει η SDM ενισχύουν τις σχέσεις με τον ενήλικα και προωθούν την εμπιστοσύνη και την αυτοπεποίθηση στον εαυτό και στους άλλους. Επίσης, βοηθά τη μητέρα ή τον πατέρα και το παιδί να συντονιστούν μεταξύ τους και να αναπτύξουν αμοιβαίο σεβασμό και την ικανότητα να πάρουν πρωτοβουλίες με σκοπό να συνεργαστούν, να αναπτύξουν θετικές επικοινωνιακές ρουτίνες και να παίξουν και να διασκεδάσουν. 

Η SDM μπορεί να βοηθήσει τα παιδία σε δύο βασικούς τομείς:

 1. σωματική ανάπτυξη
 • τα παιδιά βιώνουν τη σημασία του να νιώθει κανείς το σώμα του σαν στο σπίτι του
 • μαθαίνουν να χρησιμοποιούν και να ελέγχουν τα σώματά τους με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και αποκτούν ισορροπία σε ποικιλία κινήσεων
 1. ανάπτυξη της προσωπικότητας
 • τα παιδιά αποκτούν μια ισχυρή εικόνα του εαυτού τους, της ταυτότητάς τους μέσω της κίνησης
 • έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση με τις ικανότητές τους
 • μαθαίνουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και είναι δημιουργικά
 • μαθαίνουν να δείχνουν ενσυναίσθηση στις ανάγκες και τα συναισθήματα των άλλων, και γίνονται πιο ικανά στην επικοινωνία και στο μοίρασμα εμπειριών με τους άλλους
 • μαθαίνουν να κρατούν την προσοχή τους στην τρέχουσα δραστηριότητα και μαθαίνουν από τις κινητικές εμπειρίες

Οι εμπειρίες που παρέχει η SDM μπορεί να είναι μια προετοιμασία για πολλές άλλες κινητικές δραστηριότητες (διαβάστε περισσότερα για την εργοθεραπεία).  Καθώς όλες οι δραστηριότητες (κολύμβηση, υπαίθριες εξορμήσεις, χορός, κ.α.) απαιτούν με κάποιο τρόπο τα παιδιά να έχουν αναπτύξει κινητικές δεξιότητες και να σχετίζονται με άλλους ανθρώπους (συνομήλικους, ενήλικες), η SDM μπορεί να παρέχει τη βάση στην οποία τα παιδιά θα στηριχθούν για να εξερευνήσουν άλλες δραστηριότητες.

Βιβλιογραφία

 • Sherborne V. (2001) Developmental Movement for children, London. Worth Publishing
 • Marsden E., Egerton. J., (2007) Moving with research- Evidence based practice in Sherborne Developmental Movement Great Britain. Sunfield Publications
 • Sherborneinternational.com

 

Ντουλέ Αγγελική

Εργοθεραπεύτρια


Μάθετε περισσότερα για την Κινησιοπαιδαγωγική Μέθοδο Sherborne (SDM) στο κέντρο μας στο Περιστέρι.  Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

 

Κινησιοπαιδαγωγική Μέθοδος Sherborne (SDM) – STIRIXIS PLUS – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ