μουσικοκινητική

Από την 01/10/2022 θα ξεκινήσουν τα σταθερά τμήματα σε εβδομαδιαία βάση. 

 • Απαραίτητη η κράτηση θέσης

 


Εργαστήρια Μουσικοκινητικής Αγωγής ORFF

Η μουσική επενεργεί άμεσα στον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου.
Ιδιαίτερα όταν ο κόσμος αυτός είναι εύπλαστος και ευαίσθητος όπως των παιδιών η σημασία της είναι πολύ μεγάλη. Χάρη στην ιδιότητάς της – της μη λεκτικής επικοινωνίας- είναι ένα ισχυρό μέσο που μπορεί να εισχωρήσει σε μια «ψυχωτική» κατάσταση, με σκοπό είτε να αποτρέψει διαταραχές,
είτε να αναδιοργανώσει παλιές, ισορροπώντας και οδηγώντας το παιδί σε ένα πιο αποδεκτό επίπεδο επικοινωνίας με το περιβάλλον.
Με τη μουσική εκφράζουμε συναισθήματα θετικά ή αρνητικά, πράγμα το οποίο συντελεί στην ανάπτυξη μιας ισορροπημένης προσωπικότητας.
Στόχος της μουσικοκινητικής είναι η ευχαρίστηση που παίρνουν τα παιδιά από τη μουσική, η ευαισθησία που αναπτύσσεται σε αυτά και η πειθαρχία που αποκτούν από τη συμμετοχή τους σε μουσικές δραστηριότητες.
Με την ευκαιρία της ομαδοσυνεργατικότητας, που προσφέρει η μουσική, το παιδί μπορεί να ασχοληθεί με διάφορες δραστηριότητες.
Σε κάποιες από αυτές όπως τραγούδι, κίνηση, ρυθμός κ.α., το παιδί θα γνωρίσει σίγουρα την επιτυχία, πράγμα που θα του δώσει αυτοπεποίθηση.
Μέσω του ομαδικού τραγουδιού, της κίνησης, των παιχνιδιών, των ομαδικών εκτελέσεων ενόργανης μουσικής και του αυτοσχεδιασμού προσφέρονται θαυμάσιες ευκαιρίες για κοινωνικοποίηση. Η μουσική είναι ένα ισχυρό μέσο που ενθαρρύνει ένα κλειστό παιδί να επικοινωνήσει με τον κόσμο γύρω του και του δίνει τη δυνατότητα να κεντρίσει τη φαντασία του και να του αποκαλύψει άγνωστες δημιουργικές δυνάμεις.
Οι μουσικές δραστηριότητες όπως κίνηση, παιχνίδια με τραγούδι ή εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου ασκούν το παιδί στην αυτοπειθαρχία, στον έλεγχο και συντονισμό των κινήσεών του.

μουσικοκινητική

Α. Ειδικό τμήμα για παιδιά 16 μηνών – 3 ετών με ενεργή συμμετοχή γονέων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

 • Ρυθμικά τραγουδάκια και ρίμες με ποικιλία ρυθμών και τόνων
 • Μουσικοκινητικές δραστηριότητες
 • Ακροάσεις ηχογραφημένης μουσικής και ποικιλία ήχων των μουσικών οργάνων και του περιβάλλοντος
 • Ανάγνωση παραμυθιών με μουσική συνοδεία
 • Ρυθμική άσκηση με τα κρουστά όργανα και ηχομιμητικές κινήσεις (χτυπήματα στο σώμα)
 • Κίνηση μέσω των παιχνιδιών και των ρυθμικών ασκήσεων
 • Κατασκεύη αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων
 • Μουσική και εικαστικά

Σε αυτό το εργαστήριο το ενδιαφέρον του παιδιού αυξάνεται λόγω της φυσικής του επιθυμίας για μίμηση και ακολουθία του γονέα.
Παίρνοντας την ίδια γνώση με τα παιδιά τους, και έχοντας συμπράξει μαζί τους, οι γονείς μπορούν να την εφαρμόσουν και σε άλλες στιγμές όταν
θέλουν να παίξουν και να διασκεδάσουν με το παιδί τους.
Έτσι δίνεται η ευκαιρία στους γονείς να ανακαλύψουν νέους τρόπους επικοινωνίας μέσα σ’ ένα κλίμα χαράς και δημιουργίας!

Β. Τμήμα για παιδιά 3,5 – 7 ετών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

 • Μουσικές δραστηριότητες για να γνωρίσουμε τις μουσικές έννοιες της έντασης, του ύψους, της χροιάς, και της ταχύτητας
 • Ακρόαση μουσικής από όλα τα είδη μουσικής έκφρασης
 • Γνωριμία με τα όργανα της παραδοσιακής και δυτικής μουσικής
 • Φωνητική άσκηση με τραγούδι
 • Εκμάθηση κρουστών οργάνων ορχήστρας Ορφ
 • Εκμάθηση ενός μελωδικού όργανου ( αρμόνιο)
 • Ρυθμική άσκηση με τα κρουστά όργανα και ηχομιμητικές κινήσεις (χτυπήματα στο σώμα)
 • Κίνηση μέσω των παιχνιδιών και των ρυθμικών ασκήσεων
 • Κατασκεύη αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων
 • Μουσική και εικαστικά
 • Οργανωμένες παρουσιάσεις με τραγούδι, κίνηση και συνοδεία μουσικής με όργανα σε διάφορα θέματα παραμυθιών.

Υπεύθυνη προγράμματος :
Αλεξάνδρα Μπότη
μουσικός, μουσικοπαιδαγωγός


Καλέστε μας  για περισσότερες πληροφορίες στο 210 577 05 77