ομάδες-γονέων

Οι ομάδες γονέων βοηθούν τους γονείς στην μοναδική εμπειρία του να μεγαλώνεις ένα παιδί.

Το Κέντρο μας διοργανώνει ομάδες γονέων, των οποίων τα παιδιά είναι προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας, ανεξαρτήτως πολιτισμικού και κοινωνικού υπόβαθρου. Στόχος των ομάδων είναι η ενημέρωση και η αφύπνιση των γονέων πάνω σε θέματα που αφορούν τα παιδιά τους, αλλά και η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων-γονέων.

Οι ομάδες γονέων εστιάζουν σε ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα και τις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας, όπως:

  • οι σχέσεις γονέων και παιδιών.
  • θέματα χειρισμού, συμπεριφοράς, ορίων και διαπαιδαγώγησης.
  • ζητήματα που προκύπτουν μέσα στα πλαίσια στα οποία κινούνται τα παιδιά (σχολείο, ομάδες συνομηλίκων).
  • τυχόν δυσκολίες σε μαθησιακό και γνωστικό επίπεδο.
  • οι σχέσεις μεταξύ αδερφών μέσα στην οικογένεια.
  • οι σχέσεις ανάμεσα στο ζευγάρι.
  • οι σχέσεις της πυρηνικής με τη διευρυμένη οικογένεια (εμπλοκή παππούδων – γιαγιάδων).
  • θέματα και δυσκολίες που προκύπτουν και εξελίσσονται στην περίοδο της εφηβείας και στη φάση αποχώρησης των παιδιών από το σπίτι.

Με την επιστημονική αλλά και ανθρώπινη υποστήριξη των συντονιστών, τα μέλη της ομάδας καλούνται να διαπραγματευτούν και να συζητήσουν τρόπους που αφορούν στην οργάνωση και διαχείριση του ελεύθερου χρόνου και της καθημερινότητας με το παιδί, τους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των μελών της οικογένειας, καθώς και θέματα που προκύπτουν από τους ίδιους τους συμμετέχοντες μέσα από την αλληλεπίδραση κατά τη διάρκεια της ομαδικής διαδικασίας. Οι ασκήσεις θα είναι βιωματικές και όχι απαραίτητα προσωπικές.

Τέλος, στις ομάδες γονέων παρέχεται ένα ψυχολογικά ασφαλές πλαίσιο και αποτελεί ένα χώρο δυναμικής αλληλεπίδρασης, έκφρασης και προσωπικής ανάπτυξης, μέσα στον οποίο διακινούνται εμπειρίες και ιδέες, ικανές να προάγουν τα ζητήματα και τα προβλήματα της σύγχρονης οικογένειας. Βασικός μας στόχος είναι οι γονείς να εκπαιδευτούν, έτσι ώστε, να νιώθουν ότι είναι καλοί και χρήσιμοι γονείς.