Ομάδες Γονέων - Παιδιών

Οι ομάδες γονέων βοηθούν τους γονείς στην μοναδική εμπειρία του να μεγαλώνεις ένα παιδί.

Το Κέντρο μας διοργανώνει ομάδες γονέων, των οποίων τα παιδιά είναι προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας, ανεξαρτήτως πολιτισμικού και κοινωνικού υπόβαθρου. Στόχος των ομάδων είναι η ενημέρωση και η αφύπνιση των γονέων πάνω σε θέματα που αφορούν τα παιδιά τους, αλλά και η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων-γονέων.

Διαβάστε περισσότερα

 

 

Οι ομάδες παιδιών αποτελούν ένα ασφαλές κοινωνικό πλαίσιο όπου το παιδί εκπαιδεύεται για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της κοινωνίας.

Ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια συνιστάται η ένταξη των παιδιών και των εφήβων σε ομαδικές παρεμβάσεις έναντι των ατομικών. Η επιτυχής ανταπόκριση στις συνεχείς προκλήσεις της ενήλικης ζωής απαιτούν τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων, ικανών να προσαρμόζονται σε ποικίλα περιβάλλοντα και να συνυπάρχουν με διαφορετικές προσωπικότητες. Κάτι τέτοιο απαιτεί την καλλιέργεια δεξιοτήτων που αναδεικνύουν τα μοναδικά χαρακτηριστικά των μικρών μας μαθητών, ώστε να επιτύχουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την αξιοποίηση του προσωπικού τους δυναμικού.

Διαβάστε περισσότερα