Η παρέμβαση της Εργοθεραπείας σε παιδιά με ΔΕΠΥ

Η διαταραχή της ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα είναι μια διαταραχή η οποία εμφανίζεται πολύ πρώιμα, συνήθως κατά τη νηπιακή ηλικία και αποτελείται από μια σειρά συμπτωμάτων σε τρεις περιοχές :

 • έλλειψη προσοχής
 • παρορμητικότητα
 • υπερκινητικότητα

Σύμφωνα με το DSM-IV υπάρχουν τρεις τύποι ΔΕΠΥ: ο απρόσεκτος, ο τύπος παρορμητικότητας/υπερκινητικότητας και ο συνδυασμένος (απρόσεκτος και παρορμητικός/υπερκινητικός). Κάποια από τα χαρακτηριστικά αυτών των τύπων είναι τα εξής:

 1. ΑΠΡΟΣΕΞΙΑ
 • Αδυναμία επικέντρωσης της προσοχής – λάθη απροσεξίας.
 • Δυσκολία διατήρησης της προσοχής.
 • Συχνά φαίνεται να μην ακούει.
 • Δεν ακολουθεί μέχρι του τέλους οδηγίες και αποτυγχάνει να διεκπεραιώσει εργασίες.
 • Δυσκολία στην οργάνωση δραστηριοτήτων.
 • Αποφυγή ή αποστροφή εμπλοκής σε δουλειές που απαιτούν αδιάπτωτη πνευματική προσπάθεια.
 • Συχνά χάνει αντικείμενα απαραίτητα για δουλειές και δραστηριότητες.
 • Συχνά διασπάται εύκολα η προσοχή από εξωτερικά ερεθίσματα.
 • Συχνά ξεχνά καθημερινές δραστηριότητες

 

 1. ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
 • Συχνά κινεί τα χέρια ή τα πόδια ή στριφογυρίζει στη θέση
 • Συχνά αφήνει τη θέση στην τάξη ή σε άλλες περιστάσεις, στις οποίες αναμένεται ότι θα παραμείνει καθισμένος(-η) .
 • Συχνά τρέχει εδώ κι εκεί και σκαρφαλώνει με τρόπο υπερβολικό σε περιστάσεις, οι οποίες δεν προσφέρονται για ανάλογες δραστηριότητες (στους εφήβους και τους ενήλικες αυτό μπορεί να περιορίζεται )
 • Συχνά δυσκολεύεται να παίζει ή να συμμετέχει σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου ήσυχα
 • Συχνά είναι διαρκώς σε κίνηση και συχνά ενεργεί σαν να «κινείται με μηχανή»
 • Συχνά ομιλεί υπερβολικά

 

 1. ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
 • Συχνά απαντά απερίσκεπτα πριν ολοκληρωθεί η ερώτηση.
 • Δυσκολεύεται στο να περιμένει στη σειρά.
 • Συχνά διακόπτει και ενοχλεί τους άλλους.

 

Η εργοθεραπεία είναι πολύ σημαντική για την αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ και δρα στους παρακάτω τομείς:

 • Βελτίωση της αισθητηριακής επεξεργασίας

(βελτίωση διαταραχών ρύθμισης, αισθητηριακής καταγραφής και επεξεργασίας)

 • Οπτική και απτική επεξεργασία

(ικανότητα να αντιλαμβάνεται κατάλληλα τα απτικά και οπτικά ερεθίσματα )

 • Ικανότητα εναλλαγή προσοχής

(η ικανότητα να εναλλάσσει την προσοχή του σε δυο δραστηριότητες παράλληλα)

 • Χρονισμός

(αυξημένο επίπεδο διέγερσης, έλεγχος παρορμητικότητας μέσα στο χρόνο)

 • Ικανότητα ολοκλήρωση δραστηριοτήτων

(η ικανότητα να ολοκληρώνει δραστηριότητες ή παιχνίδια με υψηλό ενδιαφέρον)

 • Βελτίωση μνήμης

(βελτίωση εργαζόμενης μνήμης και βραχυπρόθεσμης μνήμης)

 • Βελτίωση οργάνωσης κίνησης

(αντίληψη της θέσης και της κίνησης στο χώρο, βιωματικός προσανατολισμός)

 • Βελτίωση αδρής και λεπτής κίνησης

( κινητικές δεξιότητες αμφίπλευρου συντονισμού, γραφής, χρήσης εργαλείων)

 • Βελτίωση πράξης

(σχεδιασμός, ανάλυση προβλημάτων)

 • Ενίσχυση ανεξαρτησίας

(βελτίωση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, διαχείριση χρόνου)

 • Αύξηση ικανότητας προσανατολισμού στο χώρο και στο χρόνο

(ικανότητα να λειτουργεί μέσα στο χώρο και στο χρόνο)

 

Σιώμου Κατερίνα
Εργοθεραπεύτρια SI