Ομάδες παιδιών

Ομάδες παιδιών

Η προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία αποτελεί μια βασική περίοδο για την ανάπτυξη του παιδιού. Στην περίοδο αυτή το παιδί εξελίσσεται  ραγδαία σε όλα τα επίπεδα: γλωσσικό, γνωστικό, νοητικό, κινητικό, ψυχοκοινωνικό/συναισθηματικό. Συμμετέχοντας ένα παιδί σε μία ομάδα δημιουργικής απασχόλησης  βοηθιέται τόσο στην ανάπτυξη του όσο και στην εκμάθηση δεξιοτήτων απαραίτητων για την μετέπειτα εξέλιξη του. Μέσω των ομάδων των παιδιών προάγονται:

 • η συναισθηματική νοημοσύνη
 • οι κοινωνικές τους δεξιότητες
 • η κριτική σκέψη
 • η αναγνώριση, κατανόηση και διαχείριση των συναισθημάτων
 • η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
 • η αντιμετώπιση φόβων
 • η αποδοχή του διαφορετικού
 • ο σεβασμός στην φιλία
 • η βελτίωση του επιπέδου αντοχής στην ματαίωση

Οι ομάδες πραγματοποιούνται σε ένα δομημένο περιβάλλον και οι κανόνες ορίζονται από τους ειδικούς θεραπευτές. Η θεματολογία τους ποικίλει και οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε αυτές μπορεί να αφορούν ομαδικά παιχνίδια, παιχνίδια κοινωνικής αλληλεπίδρασης, κατασκευές-χειροτεχνίες ή ασκήσεις ψυχοκινητικής ανάπτυξης. Στο κέντρο μας από τον Φεβρουάριο του 2013 θα πραγματοποιούνται τέτοιες ομάδες σε εβδομαδιαία βάση η θεματολογία των οποίων θα ανακοινώνεται στις αρχές κάθε μήνα.

 

Ομάδες γονέων

Το Κέντρο μας διοργανώνει ομάδες γονέων, των οποίων τα παιδιά είναι προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας, ανεξαρτήτως πολιτισμικού και κοινωνικού υπόβαθρου. Στόχος των ομάδων είναι η ενημέρωση και η αφύπνιση των γονέων πάνω σε θέματα που αφορούν τα παιδιά τους, αλλά και η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων-γονέων. Οι ομάδες γονέων θα εστιάσουν σε ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα και τις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας, όπως:

 • οι σχέσεις γονέων και παιδιών
 • θέματα χειρισμού, συμπεριφοράς, ορίων και διαπαιδαγώγησης
 • ζητήματα που προκύπτουν μέσα στα πλαίσια στα οποία κινούνται τα παιδι σχολείο, ομάδες συνομηλίκων
 • τυχόν δυσκολίες σε μαθησιακό και γνωστικό επίπεδο
 • οι σχέσεις μεταξύ αδερφών μέσα στην οικογένεια
 • οι σχέσεις ανάμεσα στο ζευγάρι
 • οι σχέσεις της πυρηνικής με τη διευρυμένη οικογένεια (εμπλοκή παππούδων – γιαγιάδων)
 • θέματα και δυσκολίες που προκύπτουν και εξελίσσονται στην περίοδο της εφηβείας και στη φάση αποχώρησης των παιδιών από το σπίτι.

Με την επιστημονική αλλά και ανθρώπινη υποστήριξη των συντονιστών, τα μέλη της ομάδας καλούνται να διαπραγματευτούν και να συζητήσουν τρόπους που αφορούν στην οργάνωση και διαχείριση του ελεύθερου χρόνου και της καθημερινότητας με το παιδί, τους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των μελών της οικογένειας, καθώς και θέματα που προκύπτουν από τους ίδιους τους συμμετέχοντες μέσα από την αλληλεπίδραση κατά τη διάρκεια της ομαδικής διαδικασίας.  Οι ασκήσεις θα είναι βιωματικές και όχι απαραίτητα προσωπικές.

Τέλος, στις ομάδες γονέων παρέχεται ένα ψυχολογικά ασφαλές πλαίσιο και αποτελεί ένα χώρο δυναμικής αλληλεπίδρασης, έκφρασης και προσωπικής ανάπτυξης, μέσα στον οποίο διακινούνται εμπειρίες και ιδέες, ικανές να προάγουν τα ζητήματα και τα προβλήματα της σύγχρονης οικογένειας. Βασικός μας στόχος είναι οι γονείς να εκπαιδευτούν, έτσι ώστε, να νιώθουν ότι είναι καλοί και χρήσιμοι γονείς.