Ψυχολογική στήριξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκωνΨυχολογική στήριξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων

Η ψυχολογική στήριξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων επιτυγχάνεται μέσω της συμβουλευτικής ή της ψυχοθεραπείας με στόχο την προώθηση ή την αποκατάσταση της ψυχικής υγείας. Ο ψυχολόγος/ψυχοθεραπευτής βοηθά τον άνθρωπο να ξεκαθαρίσει τις σκέψεις και τα συναισθήματα του, να αντιμετωπίσει τυχόν δυσκολίες και να βελτιώσει την συμπεριφορά του.

Οι γονείς ειδικότερα μπορούν να βοηθηθούν ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τα παιδιά τους, να μάθουν πώς να χειρίζονται δύσκολες καταστάσεις και να βελτιώσουν τις μεταξύ τους σχέσεις.

Παρακάτω αναφέρονται καταστάσεις οι οποίες μπορεί να χρίζουν παρέμβασης:

Για τα παιδιά:

 • ανησυχία, άγχος, φοβίες
 • προβλήματα στον ύπνο
 • σχολική άρνηση
 • μειωμένη κοινωνικότητα
 • κακή επίδοση στο σχολείο
 • απόσυρση και αδιαφορία
 • υπερκινητικότητα και διάσπαση προσοχής
 • νυχτερινή ενούρηση
 • προβλήματα συμπεριφοράς
 • θύματα σχολικού εκφοβισμού (bulling)

 

Για τους εφήβους:

 • επιθετική συμπεριφορά και εκρήξεις θυμού
 • άρνηση ή ανικανότητα επίλυσης καθημερινών προβλημάτων
 • τάσεις φυγής
 • χρήση ουσιών ή αλκοόλ
 • κατάθλιψη

 

Για τους ενήλικες:

 • χαμηλή αυτοεκτίμηση
 • κατάθλιψη
 • διαταραχές άγχους, κρίσεις πανικού
 • ανεξήγητη κόπωση ή αϋπνία
 • δυσκολία επικοινωνίας στις διαπροσωπικές σχέσεις
 • επιθυμία για αυτογνωσία
 • διατροφικές διαταραχές
 • φοβίες
 • δυσκολία ελέγχου θυμού

Ψυχολογική στήριξη & οικογένεια

Η οικογένεια αποτελεί ένα κοινωνικό σύστημα, όπου τα μέλη της αλληλοσχετίζονται και αλληλοεπηρεάζονται, αλλά ταυτόχρονα επικοινωνούν με το περιβάλλον τους, αναπροσαρμόζοντας διαρκώς τις λειτουργίες, τις ανάγκες και τη δομή τους. Τα δυσλειτουργικά προβλήματα που εμφανίζονται σε ένα άτομο ή κάποιο μέλος της οικογένειάς του δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν αποκομμένα από το περιβάλλον του, και κυρίως από την άμεση οικογένεια του. Έτσι, βασική προϋπόθεση στην οικογενειακή συμβουλευτική-ψυχοθεραπεία είναι η οικογένεια να αποτελεί ένα σημαντικό σημείο αναφοράς, και οι προσωπικές αλλαγές ενός ατόμου να μπορούν να επιτευχθούν με την ενεργό συμμετοχή ολόκληρης της οικογένειας.

Συχνά, μια βασική μορφή δυσλειτουργίας μέσα σε μια οικογένεια είναι ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούν και σχετίζονται τα μέλη της. Βασικός στόχος ενός ψυχολόγου-συμβούλου είναι να ανιχνεύσει και να βοηθήσει να βρεθούν οι κατάλληλοι τρόποι επικοινωνίας που επιτρέπουν και καθιστούν δυνατή την αποφυγή των δυσλειτουργικών συμπεριφορών ή δυσκολιών, διευκολύνοντας τις όποιες προσωπικές ή οικογενειακές αλλαγές επιδιώκονται.

Η επαφή με το ψυχολόγο-σύμβουλο βοηθάει τους γονείς ως προς τη διαπαιδαγώγηση και την εξέλιξη του παιδιού τους, απαλλάσσοντας τους από την ανησυχία για το αν είναι καλοί γονείς, καθώς και να μεταβάλλουν τη στάση ή τη συμπεριφορά τους απέναντι στο παιδί τους, επιτυγχάνοντας καλύτερη επαφή και επικοινωνία μαζί του. Ακόμα, ενισχύει το ζευγάρι να αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης, σεβασμού και αλληλεγγύης, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερο ενδοοικογενειακό κλίμα.

Παράλληλα, η συμβουλευτική σε παιδιά/εφήβους έχει υποστηρικτικό χαρακτήρα. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία διερευνώνται οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι συμπεριφορές του παιδιού/εφήβου, βοηθώντας το/τον να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του, να αναπτύξει τις απαραίτητες ψυχολογικές δεξιότητες, αναγνωρίζοντας και διαχειρίζοντας τα συναισθήματά του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επίσης, στόχος των θεραπειών είναι η παρότρυνση αλλαγής σκέψεων και συμπεριφορών που δυσκολεύουν το παιδί/έφηβο στην καθημερινότητά του, αναπτύσσοντας κοινωνικές δεξιότητες που θα το διευκολύνουν στην κοινωνικοποίηση, ωρίμανση, αυτονόμηση και στην αντιμετώπιση των καθημερινών του δυσκολιών.

Ψυχολογική στήριξη στο κέντρο μας

Στο κέντρο μας στο Περιστέρι λειτουργεί συμβουλευτική & ψυχολογική υποστήριξη παιδιών/εφήβων και γονέων υπό την εποπτεία ψυχολόγου-παιδοψυχολόγου, και με τη συνεργασία παιδοψυχιάτρου. Με τη συνεργασία των τμημάτων λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών, η συμβουλευτική μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη αντιμετώπιση των δυσκολιών των παιδιών/εφήβων όσο και των γονέων τους.

Οι συνεδρίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης τόσο των παιδιών/εφήβων και των γονέων αλλά και ενηλίκων, πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο, και η διάρκεια των θεραπειών ποικίλλει ανάλογα με τις ανάγκες και τα θέματα που προκύπτουν σε κάθε οικογένεια.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ενεργή συνεργασία των γονέων είναι απολύτως απαραίτητη για την επιτυχή έκβαση των θεραπειών, διότι το οικογενειακό περιβάλλον έχει το σημαντικότερο ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.


ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ STIRIXISPLUS