Σχολική ετοιμότητα

Σχολική ετοιμότητα: είναι έτοιμο το παιδί μου να πάει στην Α’ Δημοτικού;

Συχνά οι γονείς αναριωτούνται αν το παιδί τους είναι έτοιμο να φοιτήσει στη Α’ δημοτικού. Ο όρος σχολική ετοιμότητα αναφέρεται στην ωριμότητα του παιδιού σε επίπεδο ψυχοσυναισθηματικό, γλωσσικό, γνωστικό, κινητικό και κοινωνικό. Είναι σημαντικό το παιδί να έχει κατακτήσει νωρίτερα ορισμένες δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Δημοτικού.

Ενδεικτικά, κάποιες από τις προϋποθέσεις που είναι σημαντικό να έχει κατακτήσει είναι οι παρακάτω:

  • Γλωσσικές Δεξιότητες: Να ακολουθεί σύνθετες εντολές, να κατανοεί ιστορίες που ανταποκρίνονται στη ηλικία του και να αντιλαμβάνεται ανέκδοτα, γρίφους και λογοπαίγνια. Σχετικά με τη έκφραση του λόγου, να έχει κατακτήσει την  περιγραφική και αφηγηματική ικανότητα, να συνθέτει τραγουδάκια και ποιήματα, να εκφράζει τις ιδέες του, να απαντά σε ανοιχτές ερωτήσεις, να είναι σε θέση να ξεκινά και να συνεχίζει ένα διάλογο και η ομιλία του να είναι κατανοητή στους συνομιλητές του.
  • Κινητικές Δεξιότητες: Να ανταποκρίνεται σε δραστηριότητες αδρής(βάδισμα, ισορροπία, αμφίπλευρος συντονισμός, πέρασμα μέσης γραμμής σώματος)  και λεπτής κινητικότητας(σύλληψη μολυβιού, χρήση ψαλιδιού, ανεπτυγμένη ικανότητα γραμμάτων, οπτικοκινητικός συντονισμός).  Σημαντικές είναι οι δεξιότητες προσανατολισμού, μνήμης και αυτοεξυπηρέτησης καθώς και η ικανότητα συγκέντρωσηςοργάνωσης.
  • Γνωστικές Δεξιότητες: Να αντιλαμβάνεται τις έννοιες του χρόνου(μέρες εβδομάδας, μήνες, εποχές), τις έννοιες  χώρου(θέσεις αντικειμένων όπως πάνω-κάτω, μέσα-έξω κ.τ.λ). Να έχει κατακτήσει την γραφο-φωνολογική ενημερότητα και πιο συγκεκριμένα να αναγνωρίζει κεφαλαία γράμματα, το πρώτο φώνημα της λέξης, να είναι σε θέση να γράφει το όνομα του και να εντοπίζει τις φωνούλες-ήχους της κάθε λέξης.
  • Ψυχοσυναισθηματικές δεξιότητες: Να είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να εξωτερικεύει τα συναισθήματα του καθώς και να αλληλεπιδρά με τους γύρω του με τη κατάλληλη ενσυναίσθηση. Να μπορεί να διαχειριστεί συγκρούσεις και να έχει αναπτύξει στρατηγικές για την επίλυση προβλημάτων καθώς και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη ματαίωση.Κοινωνικές δεξιότητες: Να έχει αναπτύξει τις επικοινωνιακές δεξιότητες όπως τη έναρξη και τη διατήρηση μιας συζήτησης ή τη χρήση εκφράσεων προσώπου. Σημαντική είναι η έκφραση αποριών για αντικείμενα ή καταστάσεις που δεν γνωρίζει καθώς και η διατήρηση βλεμματικής επαφής.

 

Σχολική ετοιμότητα

  

Σχολική ετοιμότητα & αξιολόγηση. Που θα απευθυνθούν οι γονείς;

Που θα απευθυνθούν οι γονείς για την αξιολόγηση της Σχολικής Ετοιμότητας;

Η αξιολόγηση της σχολικής ετοιμότητας πραγματοποιείται στα ΚΕΔΔΥ, στα Ιδιωτικά κέντρα και σε κέντρα Ψυχικής Υγείας από ειδικούς(αναπτυξιολόγο, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή κλπ.). Υπάρχει ένα σταθμισμένο τεστ σχολικής ετοιμότητας, το Α’ τεστ το οποίο συμβάλλει στον έγκαιρο εντοπισμό δυσκολιών του παιδιού πριν φοιτήσει στη Α’ Δημοτικού αλλά και το Αθηνά τεστ που δίνει μία σφαιρική μαθησιακή εκτίμηση για το παιδί. Στο κέντρο μας πραγματοποιείται χορήγηση και των δύο τεστ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η επαναφοίτηση ενός παιδιού στο νηπιαγωγείο όταν κρίνεται απαραίτητη, προετοιμάζει το ίδιο, για τη επόμενη σχολική χρονιά, μειώνοντας τα αρνητικά συναισθήματα (χαμηλή αυτοπεποίθηση, ματαίωση) που πιθανόν να αντιμετωπίσει λόγω υψηλών σχολικών απαιτήσεων.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση ένα παιδί με μικρές ή μεγαλύτερες δυσκολίες είναι καλό να ενισχύεται παράλληλα με ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπειών (λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μαθησιακής αποκατάστασης ή και ψυχολογικής υποστήριξης).

 

Πλουμίδη Ευγενία

Λογοθεραπεύτρια