ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Ο ρόλος του γονέα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και δύσκολους ρόλους στη ζωή ενός ανθρώπου για τον λόγο αυτό στο κέντρο μας η συμμετοχή των γονιών στο πρόγραμμα παρέμβασης του παιδιού είναι αναγκαία. Από την πρώτη επαφή δίνοντας όλες εκείνες τις πληροφορίες που θα είναι η βάση σε συνδυασμό με την αξιολόγηση του παιδιού για το πρόγραμμα του και στη συνέχεια με την συνεργασία τους με τους θεραπευτές μας.

Οι γονείς έχουν σημαντικό μερίδιο στην εξέλιξη των παιδιών τους. Για να θεωρείται ένας άνθρωπος καλός γονέας χρειάζεται υπομονή, καλή διαχείριση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στο μεγάλωμα των παιδιών τους, ενσυναίσθηση, συμπόνια και αγάπη.

Η συμβουλευτική των γονέων έχει ως βασικό στόχο να βοηθήσει τους γονείς ώστε να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις δυσκολίες του παιδιού τους. Η παρουσία των γονιών στην συμβουλευτική τους δίνει τη δυνατότητα να εκτιμήσουν τον τρόπο λειτουργίας τους την ποιότητα της σχέσης τους, να κατανοήσουν τη θετική και την αρνητική συμπεριφορά του παιδιού τους και να την ενισχύσουν ή να την διορθώσουν αντίστοιχα.

Η συμβουλευτική αρχίζει με τον εντοπισμό των ειδικών αναγκών των γονιών και του παιδιού τους, καθώς και με την άμεση αντιμετώπιση τους. Η κύρια εργασία με τους γονείς εστιάζεται ώστε να λάβουν οι ίδιοι οι γονείς υποστήριξη για την γονεϊκή τους λειτουργία ώστε να ανταπεξέλθουν στο άγχος που παρουσιάζεται κατά την διαπαιδαγώγηση του παιδιού τους. Στοχεύει στην προστασία και διατήρηση της θεραπείας του παιδιού.

Πολύ συχνά οι γονείς εκφράζουν ανησυχία για το:

 • Πως θα έχουν μια σταθερή και καλή επικοινωνία με το παιδί τους.
 • Πως θα βάλουν ευδιάκριτα όρια στα παιδιά τους.
 • Πως θα αντιμετωπίσουν τις εντάσεις που δημιουργούνται ενδοοικογενειακά.
 • Πως θα βοηθήσουν το παιδί τους να κοινωνικοποιηθεί και να έχει σωστή συμπεριφορά.
 • Πως θα κάνουν το παιδί τους να είναι θετικό προς το σχολείο και την μάθηση γενικότερα.
 • Πως θα βοηθήσουν το παιδί τους να ξεφύγει από παραβατικές συμπεριφορές.
 • Πως θα το βοηθήσουν να δεχθεί ένα διαζύγιο ή μία απώλεια κ.α.

Θέλοντας να είμαστε δίπλα στις δυσκολίες αυτές, είναι πολιτική του κέντρου μας να εντάσσουμε την συμβουλευτική γονέων σταθερά στο πρόγραμμα κάθε παιδιού. Μέσω των υποστηρικτικών συμβουλευτικών συναντήσεων, οι γονείς ενθαρρύνονται να εκφράσουν και να εξετάσουν τα δικά τους συναισθήματα προς το παιδί τους καθώς επίσης να συνειδητοποιήσουν και να αποδεχθούν τα συναισθήματα και τις ανάγκες του. Δίνεται έμφαση στην ενεργό βοήθεια προς τους γονείς για να μάθουν πώς να διδάξουν στο παιδί τους νέες δεξιότητες και πώς να διαχειριστούν την προβληματική συμπεριφορά του.Πιο συγκεκριμένα, με την ένταξη του γονέα σε ένα πρόγραμμα συμβουλευτικής μπορεί:

 • Να κατανοεί και να χειρίζεται τις αντιδράσεις του παιδιού του.
 • Να μαθαίνει τρόπους να βοηθά το παιδί του να ξεπερνά δύσκολες καταστάσεις (π.χ. σχολικό εκφοβισμό, άγχος, σχολική άρνηση-φοβία κ.α.).
 • Να ενημερώνεται για ότι αφορά την ανάπτυξη του παιδιού του.
 • Να βελτιώνει την επικοινωνία με το παιδί του.
 • Να διαχειρίζεται την ανυπακοή, την ντροπή, την χαμηλή αυτοπεποίθηση, την επιθετικότητα, τον θυμό, την διάσπαση προσοχής, την υπερκινητικότητα, την σχολική άρνηση, την χαμηλή συναισθηματική έκφραση, τις φοβίες, την μοναχικότητα του κ. α.

Οι συνεδρίες αυτές πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο ψυχολόγο και η συχνότητα τους συν αποφασίζεται μεταξύ των γονιών και του θεραπευτή.