Υλικό των ατομικών συνεδριών λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μαθησιακής υποστήριξης, ψυχοπαιδαγωγικού.

Για κάθε παιδί ή έφηβο που απευθύνεται στο κέντρο μας πραγματοποιείται μία ολοκληρωμένη αξιολόγηση ώστε δημιουργηθεί το κατάλληλο θεραπευτικό πρόγραμμα για αυτό. Αμέσως μετά ξεκινούν οι ατομικές συνεδρίες με τους ανάλογους θεραπευτές. Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται με σταθερή συχνότητα και πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες του ατόμου. Στην διάρκεια του θεραπευτικού προγράμματος γίνεται χρήση εξειδικευμένου υλικού, παιδαγωγικών παιχνιδιών και οπτικοποιημένων ασκήσεων. Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού μας παρέχεται και στους οικείους του ώστε να μπορέσουν να συνεισφέρουν στην εξέλιξη και στην πιο άμεση βελτίωση του.