εξελικτικός τραυλισμός

Δυσπραξία

Η ομιλία είναι ένας πολύπλοκος μηχανισμός για την εκτέλεση του οποίου απαιτείται συνεργασία πολλαπλών δομών (νους, ιδέα, προγραμματισμός και εντέλει εκτέλεση). Με τον όρο δυσπραξία αναφέρονται δυσκολίες στον προγραμματισμό μιας κίνησης και στον συντονισμό των κινήσεων για την εκτέλεσή της. Διαβάστε περισσότερα