Εθισμός στο διαδίκτυο

Εθισμός στο διαδίκτυο

Το διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ραγδαία σε όλους τους τομείς και πιο συγκεκριμένα στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό. Αν και ο ορισμός καθώς και τα κριτήρια του Εθισμού στο διαδίκτυο δεν είναι συγκεκριμένα, αναμφισβήτητα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό θέμα Διαβάστε περισσότερα