20 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ

20 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ

Είναι γεγονός πως πλέον υπάρχουν αρκετά εκπαιδευτικά παιχνίδια για όλες τις ηλικιακές ομάδες που μέσα από αυτά υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης και βελτίωσης δεξιοτητήτων λόγου και ομιλίας. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από ένα διασκεδαστικό παιχνίδι το παιδί έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες για την ενίσχυση της κατανόησης του λόγου

Δραστηριότητες για την ενίσχυση της κατανόησης του λόγου

Η κατανόηση του λόγου ή αλλιώς αντίληψη σχετίζεται με την ικανότητα να κατανοούμε τη γλώσσα και αφορά μια περιοχή του εγκεφάλου που ονομάζεται νήσος του εγκεφάλου ή νήσος του Ράιλ. Στη συγκεκριμένη περιοχή, συγκεντρώνονται διάφορα ερεθίσματα ώστε να μπορούμε να Διαβάστε περισσότερα