Τραυλισμός στη Παιδική Ηλικία Ηλικία: Λογοθεραπεία, τα Πώς και τα Γιατί

Τι  είναι ο Τραυλισμός και  ποια η κλινική του εικόνα; Ο Τραυλισμός  είναι μια διαταραχή επικοινωνίας , με  δυσκολίες στο ρυθμό και τη  ροή της ομιλίας όπου εμφανίζεται με τις ακόλουθες μορφές: Επαναλήψεις μέρους μιας λέξης, ήχου, συλλαβής ή ολόκληρων Διαβάστε περισσότερα