Τι  είναι ο Τραυλισμός και  ποια η κλινική του εικόνα;

Ο Τραυλισμός  είναι μια διαταραχή επικοινωνίας , με  δυσκολίες στο ρυθμό και τη  ροή της ομιλίας όπου εμφανίζεται με τις ακόλουθες μορφές:

 • Επαναλήψεις μέρους μιας λέξης, ήχου, συλλαβής ή ολόκληρων λέξεων ή φράσεων- «Ε-ε-ε-ε-ε έλα να παίξουμε», «Τι ώρα-ώρα-ώρα θα έρθεις να με πάρεις;»
 • Επιμηκύνσεις ήχων/συλλαβών- «Νννννννν νερό.»
 • Σιωπηλές παύσεις –«Αύριο {παύση} θα πάω στο θέατρο ή μπλοκαρίσματα «Θ……….{παύση} άλασσα.»
 • Εμβολοφρασίες ήχων/συλλαβών, λέξεων ή φράσεων -«εε…..εε…..δεν θα πάω στο σχολείο σήμερα.»
 • Ανολοκλήρωτες φράσεις- «Δεν ξέρω πώς να ……Πάμε παιδιά»
 • Αναθεωρήσεις-«Σκέφτηκα να γράψω ένα γράμμα, μια κάρτα»

 

Πότε ο τραυλισμός θεωρείται φυσιολογικός;

Ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών  στις ηλικίες μεταξύ δύο και έξι ετών εμφανίζουν  φυσιολογικές δυσρυθμίες (δυσκολίες στο ρυθμό και στη ροή της ομιλίας) οι οποίες ωστόσο, διαφέρουν από τον τραυλισμό ως προς τη συχνότητα εμφάνισης και τον τρόπο που παράγονται. Για το διαχωρισμό τους είναι σημαντική η ποιοτική και η ποσοτική αξιολόγηση των δυσρυθμιών.

 

Ποιοι είναι οι παράγοντες που μπορεί να ενισχύσουν την εμφάνιση του Τραυλισμού;

 • Κληρονομικότητα (σε ένα μεγάλο ποσοστό)
 • Φύλο(κυρίως στα αγόρια)
 • Ψυχο-συναισθηματικοί παράγοντες
 • Περιβαλλοντικοί παράγοντες
 • Γλωσσικοί παράγοντες

 

Πώς μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου στο σπίτι;

1.Χρόνος Ακρόασης: Δώστε χρόνο στο παιδί σας να μιλήσει, ακούγοντας προσεκτικά αυτό που έχει να σας πει χωρίς συμβουλές ή οδηγίες. Δημιουργείστε ευκαιρίες στο παιδί να αναπτύσσει την ομιλία του!

2.Αργός ρυθμός: Μειώστε το ρυθμό ομιλίας  κατά τη διάρκεια μια συζήτησης . Η ομιλία πρέπει να ακούγεται ήρεμη και χαλαρή!

3.Θετικά σχόλια:  Προσπαθήστε να κάνετε θετικά σχόλια, χωρίς διορθώσεις και επικρίσεις. Είναι σημαντικό το παιδί να αισθάνεται καλά προκειμένου να χρησιμοποιήσει καλύτερα τον «χρόνο ομιλίας», «τον αργό ρυθμό» και να αποκτήσει ευχέρεια στην ομιλία.

4.Παύσεις: Ο ρυθμός της συνομιλίας σας μπορεί να παραμείνει αργός, χρησιμοποιώντας παύσεις.

5.Περιορισμένες ερωτήσεις: Οι πολλές ερωτήσεις που τίθενται στο παιδί με τραυλισμό προκαλούν έντονο άγχος και πίεση. Έτσι, είναι σημαντικό να ελαττώστε τις απαιτητικές ερωτήσεις και οδηγίες.

 

Μπορεί ο Τραυλισμός να θεραπευτεί και που πρέπει να απευθυνθώ;

Κάποια μικρά παιδιά που ξεκινούν να τραυλίζουν, ανακάμπτουν χωρίς θεραπεία. Σε άλλα παιδιά είναι σημαντική η πρώιμη παρέμβαση μέσω της Λογοθεραπείας είναι απαραίτητη ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν μια ομαλή ροή της ομιλίας, μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες να αναπτύξουν σοβαρό Τραυλισμό. Από τη στιγμή όμως που ο Τραυλισμός έχει παγιωθεί και το παιδί έχει αναπτύξει αυτοματοποιημένες αντιδράσεις απαιτείται μια συντονισμένη θεραπευτική προσπάθεια.

Αν εντοπίσετε τα σημάδια που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι καλό να απευθυνθείτε στο κέντρο μας στο Περιστέρι ώστε ο λογοθεραπευτής, να αξιολογήσει και να  εφαρμόσει το κατάλληλο πρόγραμμα θεραπευτικής υποστήριξης, εμπεριέχοντας τόσο εσάς τους γονείς, όσο και το παιδί.

 

 

                                                                                                                             Πλουμίδη Ευγενία

                                                                                                                                             Λογοθεραπεύτρια