Θα ήθελα να ήμουν χειμωνιάτικος κηπουρός

Το Σάββατο 23/02/2019 στο Κτήμα Αρίστη πραγματοποιήθηκε το επόμενο Εξωτερικό μας πρόγραμμα.

Το δια δραστικό εργαστήριο «Θα ήθελα να ήμουν χειμωνιάτικος κηπουρός» πραγματοποιήθηκε στον βιολογικό λαχανόκηπο του κτήματος και μέσω της βιωματικής ενασχόλησης τους, τα παιδιά έμαθαν τις εποχιακές ανάγκες των φυτών. Με την καλλιέργεια των λαχανικών, έμαθαν τα πολλαπλά οφέλη τους αλλά και κατανόησαν το πόσο σημαντικό είναι να τα εντάξουν στη διατροφή τους.

Μέσα από το φυσικό παιχνίδι εξερεύνησαν και χάρηκαν το φυσικό περιβάλλον ελεύθερα. Αντιλήφθηκαν με όλες τις αισθήσεις τους τις χαρές της υπαίθρου και των πράσινων χώρων.

Παράλληλα, ενισχύθηκαν οι κοινωνικές τους δεξιότητες και η αντίληψη του εαυτού μέσω δραστηριοτήτων στο εξωτερικό περιβάλλον. Βοηθήθηκε η γενίκευση των κανόνων συμπεριφοράς που διέπουν τις διαπροσωπικές σχέσεις αλλά και των κανόνων κυκλοφοριακής αγωγής και ασφαλούς περιήγησης σε δημόσιους πολυσύχναστους χώρους. Τέλος, αναπτύχθηκε η συνεργατικότητα και η ατομική συνεισφορά στην ομαδική εργασία! Και ενώ θα ψυχαγωγούνταν βοηθήθηκε η αύξηση της συγκέντρωσης προσοχής τους και της γλωσσικής τους ανάπτυξης.


Διαβάστε περισσότερα για τα εξωτερικά μας προγράμματα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.